ΕΟΦ : Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής


O Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) 
για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας αποφάσισε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης του συμπληρώματος διατροφής HYPERZINE το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Muscle Power, Πολωνίας. 
Την ανάκληση παρτίδων των συμπληρωμάτων διατροφής, THERMO SHAPE 2.0 180 caps, THERMO SHAPE 2.0 90 caps και MACHINE MAN BURNER 120 caps αποφάσισε ο ΕΟΦ διότι, όπως αναφέρεται, χρησιμοποιήθηκε πρώτη ύλη επιμολυσμένη με τη μη εγκεκριμένη ουσία αιθυλενοξείδιο.

Ειδικότερα ανακαλούνται οι παρτίδες, 2022-08-14/1, 2022-10-22/1, 2023-02-09/1, 20.04.2023.2 και 2022-10-31/1 του συμπληρώματος διατροφής THERMO SHAPE 2.0 180 caps, 2022-08-14/1, 2022-10-22/1, 2023-02-09/1, 20.04.2023.2 και 2022- 10-31/1 του συμπληρώματος διατροφής THERMO SHAPE 2.0 90 caps και 2022-10-06/1, 2023-02-18/1 και 06.10.2022.1 του συμπληρώματος διατροφής MACHINE MAN BURNER 120 caps. 

Οι εταιρείες που διακινούν τα εν λόγω προϊόντα στην Ελλάδα οφείλουν να επικοινωνήσουν άμεσα με τους πελάτες τους, προκειμένου να το αποσύρουν από την αγορά, ενημερώνοντας σχετικά τον ΕΟΦ. Κατά την ενημέρωση του ΕΟΦ η εταιρεία να αποστείλει παραστατικά αγοράς των προϊόντων, καθώς και πελατολόγιο και παραστατικά διακίνησης σε αγορές άλλων κρατών-μελών της ΕΕ ή τρίτων χωρών.