ΕΟΦ: Απαγορέυεται η χρήση δύο συμπληρωμάτων διατροφής

Τα δύο αυτά προϊόντα προωθούνται ως συμπληρώματα για την ενίσχυση της ανδρικής σεξουαλικής δραστηριότητας. 

Ο ΕΟΦ,  προειδοποιεί τους καταναλωτές να μην αγοράζουν ή να κάνουν χρήση των προϊόντων VEGA HONEY & VIAZENE BLU,  όπως ενημερώνουν οι αρμόδιες γερμανικές αρχές. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποίησαν οι αρμόδιες αρχές, τα προϊόντα περιέχουν  τη φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη (sildenafil), χωρίς αυτή να δηλώνεται στη επισήμανση τους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα,  να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

Επισημαίνεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη αξιόπιστες πηγές (π.χ. διαδίκτυο) μπορεί να θέσει  σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία.