ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ : "ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΑΥΛΙΔΑ 1 ΚΑΙ 2"O Σύλλογος για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς "Σιδερίτης" με Δελτίο Τύπου αναφέρει:

ΕΡΓΑ ΑΣΠΗΕ (ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) - ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΕΙΧΙΣΜΑ-ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΛΟΦΟΣΕΙΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΤΣΙΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ ΚΤΥΠΑ

Σας ενημερώνουμε ότι δύο έργα ΑΣΠΗΕ πρόκειται να εγκατασταθούν στη γειτονιά μας. Συγκεκριμένα στην λοφοσειρά Γαλατσίδα- Κλεφτολούτσα- Ταμπούρια του Κριεζώτη- Μεσοβούνι Κτυπά. Τα έργα αυτά βρίσκονται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του ΥΠΕΝ σε δημόσια διαβούλευση οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Αναλυτικά πρόκειται για τα εξής δύο έργα: 

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 33,6MW ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΥΛΙΔΑ 1», ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΤΗΜΑ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΚΛΕΦΤΟΛΟΥΤΣΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ…. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

    Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) 2111653727

    Η δημόσια διαβούλευση για το έργο αυτό διενεργείται έως τις 21/1/2022. 

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΕΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΈΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 25,2MW ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΑΥΛΙΔΑ 2», ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΥΤΟΥΠΑ-ΓΑΛΑΤΣΙΔΕΖΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΩΝ, ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΑΣ, ΔΕ ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ ΚΑΙ ΑΥΛΙΔΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ….. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ) 2111654220

Η δημόσια διαβούλευση για το έργο αυτό διενεργείται έως τις 25/1/2022. 

Από τις περιοχές  χωροθέτησης έργων ΑΣΠΗΕ  στις θέσεις Γαλατσίδεζα, Κλεφτολούτσα, Μεσοβούνι , διέρχεται το αρχαίο μνημείο Διατείχισμα.   

Η διαδρομή του Διατειχίσματος Ανηφορίτη προστατεύεται αυτοδίκαια από τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, χωρίς περαιτέρω διαδικασίες:  Ν. 3028/2002,  Άρθρο 6, παράγραφος 4. Τα αρχαία ακίνητα μνημεία προστατεύονται από το νόμο χωρίς να  απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης.

Πρόκειται για ένα σχεδόν άγνωστο μνημείο προς την Βοιωτική πλευρά, πολύ κοντά στην πόλη μας. Δώδεκα (12) km περίπου οχύρωσης από το Μεγάλο Βουνό έως την καρδιά του Μεσσαπίου Όρους (Μεσοβούνι Κτυπά). Πιθανόν ο μεγαλύτερος σε μήκος από τους αρχαίους τειχισμούς στη χώρα. Σύμφωνα με τον S. C. Bakhuizen, Salganeus and the Fortifications on Its Mountains, Wolters-Noordhoff, 1970, αναπτύσσεται συνδέοντας την κορυφογραμμή: Μεγάλο Βουνό- Μικρό Βουνό -Τσούκα Μαδάρι-Γαλατσίδεζα- Ανηφορίτης-Κλεφτολούτσα – Μεσοβούνι. 

Μέλη του συλλόγου Σιδερίτης έχουν διερευνήσει την περιοχή, έχουν καταγράψει την πλήρη διαδρομή του Διατειχίσματος από το έδαφος αλλά και από τον αέρα, όπως και τις οχυρώσεις στο Μεγάλο Βουνό, Μικρό Βουνό, Τσούκα Μαδάρι, Γαλατσίδεζα, Ανηφορίτης-Κλεφτολούτσα, Μεσοβούνι. Έχουν καταγράψει τη χλωρίδα κατά μήκους του τείχους, έχουν εντοπίσει τις προσβάσιμες θέσεις μέσα από σύντομα μονοπάτια που επιδέχονται βελτίωσης και έχουν φωτογραφήσει όλη τη διαδρομή. Η εργασία για το Διατείχισμα, όπως και για τα αρχαία και νεότερα μνημεία της Αυλίδας παρουσιάστηκε το καλοκαίρι σε εκδήλωση του συλλόγου ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ με θέμα «ΑΥΛΙΔΑ: ΜΝΗΜΕΙΑ-ΜΝΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΕΣ» στα πλαίσια του BIOMΕCHANICAL FESTIVAL.  Παλαιότερα ορειβάτες του Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας  είχαν κάνει κατά τόπους παρατηρήσεις, π.χ. στη Γαλατσίδεζα. 

Στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποιούνται πεζοπόροι, ορειβάτες, δρομείς, φυσιολάτρες, παρατηρητές ορνιθοπανίδας, σπανιότερα μαθητές για περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση κ.α.  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ:

 • Τα χωροθετημένα έργα ΑΣΠΗΕ συναντούν κατά τόπους το Διατείχισμα, κυρίως στις κορφές της λοφοσειράς, ενώ συνήθως  εμφανίζονται σε παρακείμενες του θέσεις, σχετικά μακρινές ή πολύ κοντινές. Ωστόσο, τα συνοδά έργα όπως εκβραχισμοί, διάνοιξη τεραστίων δρόμων, δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, θα έχουν  επιπτώσεις όπως κατάτμηση ή μερική καταστροφή του Διατειχίσματος 

 • Μέρος των υπαρχόντων μονοπατιών θα καταστραφεί και η γενικότερη εικόνα του τοπίου δεν θα είναι φιλική για επισκέψεις. 

 • Επίσης σε αυτές τις περιοχές χωροθέτησης βρίσκουν καταφύγιο μεγάλα αρπακτικά της ορνιθοπανίδας, τα οποία είναι ευάλωτα από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ λόγω της κατάτμησης του ενδιαιτήματος τους, της όχλησης, του πιθανού εκτοπισμού και του κινδύνου πρόσκρουσης. Επιπτώσεις θα υπάρχουν και στη βιοποικιλότητα γενικότερα. 

 • Από τις περιοχές χωροθέτησης των ΑΣΠΗΕ  μία βρίσκεται  κοντά στον αστικό ιστό στη θέση Κουτούπα, πλησίον του οικισμού Οντάθι  με πιθανούς κινδύνους για την υγεία των κατοίκων.

 • Επίσης, με την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ στην περιοχή θα χαθεί ανεπιστρεπτί η δυνατότητα μιας ήπιας ανάπτυξης της περιοχής προς αναψυχή, αθλητισμό, περιβαλλοντική έρευνα, πολιτιστική εκπαίδευση, πολιτισμικό τουρισμό. Επίσης για πρώτη φορά θα υπάρχουν α/γ ορατές από την πόλη της Χαλκίδας και σε απόσταση αναπνοής. 

ΟΧΙ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ

  Είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή των πολιτών στην δημόσια διαβούλευση ακόμη και με απλά σχόλια. Στα σχόλια καλό είναι να αναφέρεται η προσβολή του Διατειχίσματος, γιατί αποτελεί πολύ ισχυρό τεκμήριο. Υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες για το θέμα αυτό στην σελίδα ΦΒ ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ .

 Επίσης πολύ σημαντική είναι η είναι η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δήμου και Περιφέρειας.

 

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΙΔΕΡΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 • ΑΡΧΑΙΟΦΙΛΟΙ ΑΥΛΙΔΑΣ

 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 

 • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

 • ΕΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 • ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗ

 • ELCAMINO