Συνάντηση Γιάννη Γεροντίτη με τον Ιωάννη Θεοδώρου για την Κοινωνική Οικονομία

Την Τετάρτη 12/1/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου
του Επιμελητηρίου Ευβοίας, κ. Ιωάννη Γεροντίτη και του Προέδρου της
Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ιωάννη Θεοδώρου με τη συμμετοχή και του κ. Βαγγέλη Αυλωνίτη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάδειξη της θετικής συμβολής της Κοινωνικής
και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ν.4430/2016) στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της Εύβοιας.
Κατά την συζήτηση τονίστηκε ιδιαίτερα ότι διαφορετικότητά της από την
συμβατική οικονομία έγκειται στο γεγονός ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα
Οικονομία, ως «τρίτος» τομέας, προτείνει ένα μοντέλο ανάπτυξης της
οικονομίας διαφορετικό από αυτόν του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σε
πρακτικό επίπεδο, είναι η σύμπραξη μιας ομάδας ανθρώπων, με στόχο μια
επικερδή δραστηριότητα, που στοχεύει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης
κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και στην εξυπηρέτηση των
συμφερόντων του συνόλου της κοινωνίας. Απτά παραδείγματα είναι η
δραστηριοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕΠ,),
και των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) που
έχουν αποδείξει ότι στην περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης
μπορούν να προσφέρουν μία διαφορετική προοπτική οικονομικής ανάπτυξης
που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική του ευημερία.
Μέσα από την εποικοδομητική συζήτηση, διερευνήθηκαν τρόποι ανάδειξης
και ενίσχυσης του σημαντικού αυτού τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας. Σε
αυτό το πλαίσιο και σε πρώτο στάδιο αποφασίστηκε να προγραμματιστούν
προς την κατεύθυνση αυτή κοινές δράσεις υποστηριζόμενες από το
Επιμελητήριο Εύβοιας και την Ένωση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας Στερεάς Ελλάδας, αρχής γενομένης με την διοργάνωση
ενημερωτικής ημερίδας.