Καταγγελλίες στο Δήμο Χαλκιδέων από το Σωματείο Εργαζομένων και την Πανελλήνια Ομοσπονδία για τις μαζικές μετακινήσεις υπαλλήλων


Το Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Χαλκιδέων εξέδωσε ανακοίνωση, με καταγγελλία για την δημοτική αρχή, για Πογκρόμ μετακινήσεων εργαζομένων στο Δήμο. Την καταγγελλία του Σωματείου ακολούθησε η καταγγελλία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.).


Το Σωματείο Εργαζομένων ανακοίνωσε :


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Ν.Π.Δ.Δ. & Ι.Δ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Πογκρόμ μετακινήσεων εργαζομένων στο Δήμο Χαλκιδέων.


Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τις σημερινές μαζικές μετακινήσεις, τοποθετήσεις στις οποίες προέβη η Δημοτική Αρχή, που σε κάποιες περιπτώσεις αγγίζουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας και σε κάποιους άλλους συναδέλφους δυσχεραίνουν ακόμα και την οικονομική τους κατάσταση.

Η τοποθέτηση σε καίριες θέσεις ανθρώπων που δεν έχουν την στοιχειώδη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, που καλούνται να υπηρετήσουν, θεωρούμε ότι θα δημιουργήσει συνθήκες εντάσεως μεταξύ των εργαζομένων και θα υστερήσει την επίτευξη του έργου των υπηρεσιών.

Λογιζόμενου του ότι βρισκόμαστε εντός συνθηκών πανδημίας, όπου οι υπηρεσίες στις όποιες υπηρετούσαν ή προΐσταντο οι μετακινηθέντες, κατά κοινή ομολογία (και της Δημοτικής Αρχής), ανταποκρίθηκαν πλήρως και ίσως με το παραπάνω στις προκλήσεις των καιρών, μας αφήνει ερωτηματικά για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής.

Η χρονική στιγμή που επελέγη για να γίνουν οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις – μετακινήσεις, λίγες μέρες μετά τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάδειξης του Προεδρείου του Σωματείου, καθώς και οι μετακινήσεις μελών του, κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι. Τη στιγμή μάλιστα που το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, δείχνοντας τις καλές προθέσεις του, έχει αιτηθεί, εγγράφως, από τις 3 Ιανουαρίου, συνάντηση με την κ. Δήμαρχο για την έκθεση των προβλημάτων των εργαζομένων, κάτι για το οποίο, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει απάντηση.

Αντ’ αυτού η Δημοτική Αρχή, στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που είχε, έκανε «Νόμιμες», κατά τα άλλα τοποθετήσεις, αλλά σε καμία περίπτωση Ηθικές στην ουσία τους. 

Οι πρακτικές αυτές που αναβιώνει η κ. Δήμαρχος έχουν καταδικαστεί από την Ελληνική Κοινωνία και έχουν τοποθετηθεί στις κακές αναμνήσεις μιας άλλης εποχής

Το Σωματείο, κατόπιν αυτών, θα παρακολουθεί πλέον στενά όλες τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής που μπορεί να θέσουν, έστω και με έμμεσο τρόπο, σε αμφισβήτηση την εργασιακή επάρκεια, την αξιοπρέπεια των συναδέλφων εργαζομένων και θα ενεργήσει με κάθε Νόμιμο και Θεσμικό μέσο. 

Χαλκίδα 10 Ιανουαρίου 2022


           Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας


ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                             ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Ακολουθεί η καταγγελλία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) καταγγέλλει την Δημοτική Αρχή Χαλκίδας για πογκρόμ μετακινήσεων εργαζομένων και αντικατάσταση τους στις θέσεις που υπηρετούσαν και είχαν ανταποκριθεί επιτυχώς, με άλλους υπαλλήλους, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις στερούνται της εμπειρίας και της γνώσης του αντικειμένου

Η κυρία Δήμαρχος Χαλκιδέων με μία ανεξήγητη απόφαση μετακινεί μαζικά εργαζόμενους από τις θέσεις τους, μεταξύ των οποίων και μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου και τοποθετεί σε αυτές άλλους, προφανώς της αρεσκείας της. Η ενέργεια της προκαλεί ερωτήματα και εκθέτει ανεπανόρθωτα την Δημοτική Αρχή, αφού σε μία δύσκολη περίοδο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, δημιουργεί αναστάτωση και διαταράσσει την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου

Το γεγονός δε ότι η κυρία Δήμαρχος επέλεξε να προχωρήσει σε «εργασιακές διώξεις» λίγες ημέρες μετά την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της ανάδειξης του νέου Προεδρείου του Σωματείου Εργαζομένων προκαλεί ακόμη περισσότερα ερωτήματα και δείχνει σκοπιμότητα εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Σημειώνεται δε, πώς το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων είχε αιτηθεί συνάντηση με την Δήμαρχο Χαλκιδέων προκειμένου να της εκθέσει τα προβλήματα των εργαζομένων. Η απάντηση της ήρθε με αυτόν τον επαίσχυντο τρόπο

Η Δημοτική Αρχή κρύβεται πίσω από την «νομιμότητα» των ενεργειών της, αλλά ότι είναι νόμιμο, δεν είναι και ηθικό. Πόσο μάλλον όταν οι μετακινηθέντες, υπάλληλοι ή προϊστάμενοι, έχουν ανταποκριθεί και με το παραπάνω στις προκλήσεις των καιρών, και συγκεκριμένα της πανδημίας

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., καλεί την Δήμαρχο Χαλκιδέων να σταματήσει να λειτουργεί ως «τσιφλικάς» και να διαταράσσει τον οικονομικό-οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων. Σημειώνει επίσης πώς θα στηρίξει το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων στις όποιες αποφάσεις λάβει από εδώ και στο εξής