Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας : Προκήρυξη διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών


Ο Κεντρικός Λιμενάρχης  Αντιπλοίαρχος Λ.Σ ΦΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος


 διαβιβάζει  την από 08-02-2022 προκήρυξη διεξαγωγής πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών της Υπηρεσίας. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας προκηρύσσει τη διεξαγωγή πρόχειρου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση των εξής κατασχεθέντων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών:     

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ

1.

ΦΙΑΛΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΑ

20

2.

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

15

3.

ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑ

12

4.

ΓΙΛΕΚΟ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

02

5.

ΔΙΧΤΥ ΜΑΝΩΜΕΝΟ

02

6.

ΧΕΡΑΚΙ

02

7.

ΑΝΕΜΟΠΑΡΑΓΑΔΟ

01

8.

ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑΚΙΑ

04

9.

ΔΙΧΤΥ ΑΠΛΑΔΙ

01

10.

ΜΙΚΡΗ ΤΡΙΑΙΝΑ

01

2. Ο πρόχειρος πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την συγκροτηθείσα Επιτροπή την Παρασκευή  11 Φεβρουαρίου 2022 και από ώρα 10:00 στο Νότιο Εμπορικό Λιμένα Χαλκίδας.

3. Εφόσον δεν προσέλθουν πλειοδότες ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί την  14  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 ή την Τετάρτη 16  Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00.

4. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας στα τηλέφωνα 22210-28888 και 22210-77333.-