Νέος οδικός άξονας Χαλκίδας - Κύμης από το 20032003

Εντάσσεται ο δρόμος Σχηματάρι-Χαλκίδα-Κύμη στον Εθνικό Χάρτη Μεταφορών, στα πλαίσια διαβούλευσης του Εθνικού Χωροταξικού για την κατάρτισή του.

6-2008
Απόφαση 6876/4871 (ΦΕΚ 128 Α/ 2008) Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Άρθρο 6 Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών [...]
10. Σχηματάρι – Χαλκίδα – λιμένας Κύμης.
11. Χαλκίδα – Ψαχνά – Ιστιαία – Αιδηψός και Χαλκίδα – Αλιβέρι – Κάρυστος [...]
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2008 Γ. Σουφλιάς [1]

4-2009
Την 1η Απριλίου (σαν πρωταπριλιάτικο ψέμα) η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμελέτη του νέου οδικού άξονα Χαλκίδα - Κύμη (Μεσογειακή χάραξη). Ο Δήμος Κύμης εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή του, γιατί η προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 5 περίπου χρόνια, για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα Χαλκίδα - Κύμη και την αξιοποίηση του Λιμανιού της Κύμης ως πύλη εξόδου της χώρας για το Β.- Β.Α Αιγαίο και την Τουρκία, υιοθετήθηκε από την πολιτεία και αρχίζει πλέον να έχει ορατά αποτελέσματα.

Παραθέτουμε αυτούσια την από 6-2-2009 προκύρηξη του ΥΠΕΧΩΔΕ: Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι "Μελέτη Οδικού Άξονα Χαλκίδας Κύμης (Μεσογειακή Χάραξη)" και ο τόπος παροχής είναι η Εύβοια. Αντικείμενο της σύμβασης: Εκπόνηση μελέτης οδοποιΐας, μέχρι το στάδιο της προμελέτης, καθώς και των αντίστοιχων υποστηρικτικών και περιβαλλοντικών μελετών για τη νέα χάραξη του οδικού άξονα Χαλκίδας Κύμης. Η παρούσα προκύρηξη περιλαμβάνει: α) την σύναψη τριών χωριστών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους για την εκπόνηση αντίστοιχων προκαταρκτικών (αναγνωριστικών) μελετών β) την σύναψη μίας σύμβασης με έναν από τους άνω αναδόχους για την εκπόνηση της προμελέτης τού ως άνω έργου. Συνολική αμοιβή: 1.600€ πλέον φπα 19%, 317.300€ Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης της προκαταρκτικής μελέτης και 11 μήνες από την ανάθεση της σύμβασης της προμελέτης.

Η δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού άξονα Χαλκίδα - Κύμη θα συμβάλλει αποφασιστικά στην τουριστική και εμπορική ανάπτυξη και συνολικά τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αυτής, όσο και των γειτονικών νήσων του Αιγαίου από την ευκολότερη, συντομότερη και ασφαλέστερη διασύνδεσή τους από το λιμάνι της Κύμης. Ο Δήμος Κύμης ευχαριστεί όλους αυτούς που πίστεψαν και στήριξαν αυτήν την οραματική πρόταση για την Κύμη, αλλά και ολόκληρο το Νομό, όλα αυτά τα χρόνια. Τους φορείς και πρόσωπα, εντός και εκτός Νομού, εκπροσώπους στο κοινοβούλιο και φυσικά την ηγεσία του ΥΠΟΕΧΩΔΕ και τον υπουργό κ. Σουφλιά. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Θωμάς. [2]

9-2009

Ανατέθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στις 9 Σεπτεμβρίου 2009, η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης προϋπολογισμού 2.000.000 €, για τον νέο οδικό άξονα Χαλκίδα – Κύμη. Με την υπογραφή της υπ. αριθμ. 5411/9-9-2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σουφλιά ολοκληρώθηκε η έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο οποίος ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2009 για την ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη Οδικού Άξονα Χαλκίδας-Κύμης (Μεσόγεια Χάραξη)» προϋπολογισμού 2.000.000 €. 

Τον Σεπτέμβριο του 2004, με πρωτοβουλία και προσωπική δαπάνη του Δημάρχου Κύμης, ξεκίνησε η σύνταξη της αναγνωριστικής μελέτης του Διαπεριφερειακού Άξονα Χαλκίδα – Κύμη, η οποία εκπονήθηκε από ομάδα μελετητών χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Δήμου και εξέτασε τρεις εναλλακτικές λύσεις, με ανάλυση των πλεονεκτημάτων – μειονεκτημάτων τους και του κόστος κατασκευής τους. Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε στους δημότες της Κύμης, σε κυβερνητικά στελέχη και σε φορείς εντός και εκτός νομού, προκαλώντας μεγάλη αίσθηση και ποικίλες αντιδράσεις, στις 12 Ιουνίου 2005, σε συνάντηση που οργάνωσαν ο Δήμος Κύμης και το Επιμελητήριο Λήμνου, με θέμα: «Ανάπτυξη ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στο Β.Α. Αιγαίο μέσω του λιμανιού της Κύμης. Αναγκαιότητα κατασκευής νέου οδικού άξονα Κύμης – Εθνικής Οδού». Με τη χρήση αυτής της αναγνωριστικής μελέτης και τη συνεχή διεκδίκηση, προκηρύχθηκε την 1η Απριλίου 2009 από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. η προμελέτη του έργου, η οποία και ανατέθηκε με την πιο πάνω απόφαση. [3]

11-2012

Στην Ημερίδα για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2013-2020 ο Αντιπεριφερειάρχης  Εύβοιας κ. Θανάσης Μπουραντάς ανακοίνωσε επιστολή του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών κ. Νίκου Σταθόπουλου με την οποία ενημερώνει ότι έγινε δεκτή η πρόταση της Ελλάδας για την ένταξη μεταξύ άλλων και του Διαμήκη Οδικού Άξονα της Εύβοιας, δηλαδή Χαλκίδα- Ιστιαία και Χαλκίδα- Αλιβέρι- Κάρυστος  στους χάρτες του Παραρτήματος της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών.  Η ένταξη στον αναθεωρημένο Δίκτυο Μεταφορών, υπογραμμίζει ο κ. Σταθόπουλος, «συνεπάγεται δυνατότητα χρηματοδότησής του από το Ταμείο Συνοχής τόσο κατά την τρέχουσα όσο και στην επόμενη προγραμματική περίοδο».

Η εξέλιξη αυτή από μόνη της δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Είναι όμως ένα καθοριστικό βήμα, ενόψει και του περιορισμού των άλλων χρηματοδοτικών μέσα για υποδομές, να ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής, εφόσον όλοι οι υπεύθυνοι κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Επίσης πρέπει να συγκεκριμενοποιηθεί το αντικείμενο του τεράστιου και τόσο σημαντικού για την ανάπτυξη της Εύβοιας έργου,  για να μην επαναληφθούν παλινωδίες στον προγραμματισμό σαν αυτές που  κατά το παρελθόν είχαν ταλανίσει τον νομό σχετικά με την νέα χάραξη παραλιακού δρόμου στον Βόρειο Άξονα όσο και πρόσφατα με την απόκλιση από τον Νότιο Άξονα και την νέα χάραξη του δρόμου Χαλκίδα- Κύμη. Εξάλλου η κατασκευή του Νότιου Άξονα Χαλκίδα – Κάρυστος ικανοποιεί τους στόχους της ανάπτυξης των θαλάσσιων μεταφορών και της αναβάθμισης του λιμένα της Κύμης σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των θαλάσσιων μεταφορών στον Νότιο Ευβοϊκό και την αξιοποίηση της γειτνίασης με το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Η ένταξη και του τμήματος  Λέπουρα- Κύμη στον διαμήκη άξονα είναι αίτημα και στόχος εφικτός στις παρούσες οικονομικές συνθήκες. [4]

6-2021

Πρόταση καινοτόμου ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση του λιμένα της Κύμης και τη δημιουργία νέου δρόμου Χαλκίδα - Κύμη...[6]


Οι συνεχείς διαμάχες και η έλλειψη ομοφωνίας, "η διεκδίκηση ενός νέου δρόμου και δη Διευρωπαικού Δικτύου, θέτει σε κίνδυνο τα μελετούμενα έργα των παρακάμψεων Βασιλικού και Αμαρύνθου" και η κεντρική στρατηγική της μη ανάπτυξης της Εύβοιας για την ευκολότερη εκβιομηχάνιση (αιολικά, ορυκτός πλούτος-Λάρκο), οδήγησαν στα γνωστά αποτελέσματα. [1], [5]

Τέλος, η επικινδυνότητα του υφιστάμενου οδικού δικτύου όπως αποτυπώνεται σε παρουσίαση του ΤΕΕ στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2009 για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας, στον παρακάτω σύνδεσμο [7].

Κ. Αναγνώστου

https://eviaplan.blogspot.com/2022/01/neos-odikos-axonas-Chalkidas-Kymis.html

https://eviaplan.blogspot.com/2022/03/parakampsi-chalkidas-apo-to-2014.html

Πηγές:

[1] https://www.eviatoday.news/2020/01/2003.html

[2] Εφημερίδα

[3] https://eviaportal.gr/thetikh-ekseliksi-sto-ergo-odikos-aksonas-chalkidakymi/

[4] https://evia2020.blogspot.com/2012/12/blog-post_7175.html

[5] Παράκαμψη Βασιλικού και Αμαρύνθου από το 1985

[6] https://energizinggreece.gr/2021/07/20/protasi-kainotomou-sdit-gia-tin-axiopoiisi-tou-limena-tis-kymis-kai-ti-dimiourgia-neou-dromou-xalkida-kymi/

[7] Ημερίδα ΤΕΕ για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας 3-2009

[8] Σχεδιάγραμμα από την σελίδα https://intzou.blogspot.com/2014/10/2.html