Η Δήμαρχος Βάκα υπέγραψε με τον ανάδοχο το έργο επικλινών τσιμεντόδρομων σε Δοκό, Κάνηθο και ΑφράτιΥπεγράφη χθες, Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022, η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή επικλινών τσιμεντόδρομων 2021», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία.

Το ανωτέρω έργο, συμβατικού ποσού 111.842,40 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), αφορά στην εκτέλεση εργασιών σε δρόμους, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη κλίση και για την αποφυγή ολισθηρότητας, επιλέχθηκε η επίστρωσή τους να γίνει με αντιολισθηρό (ραβδωτό) δάπεδο. Οι δρόμοι που θα επιστρωθούν βρίσκονται:
◆ Στον Δοκό
◆ Στην Κάνηθο
◆ Στην Κοινότητα Αφρατίου
Η αποπεράτωση του έργου προβλέπεται να γίνει εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.