Μ. Χατζηγιαννάκης: Όλα τα κονδύλια πάνε συστημένα από την κυβέρνηση της ΝΔ σε ημετέρούς της, αντί για την ανασυγκρότηση της χώρας

 

Τον ορισμό των συμβούλων και του Προέδρου της νέας Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων από τρεις Υπουργούς και όχι από τη Διάσκεψη των
Προέδρων με την ενισχυμένη πλειοψηφία που προβλέπει, σχολίασε ο
εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Ευβοίας,
Μίλτος Χατζηγιαννάκης στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη συγχώνευση τη
Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών σε μία ενιαία Αρχή.
Όπως σχολίασε ο αν. Τομεάρχης Εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. προς θετική
κατεύθυνση κινούνται οι νομοτεχνικές βελτιώσεις για τη διατήρηση των
αρμοδιοτήτων της ΕΑΑΔΗΣΥ, τη διατήρηση των οργανικών θέσεων και της
διεύρυνσης των προσώπων πέραν των συνταξιούχων δικαστικών που θα
στελεχώσουν τις θέσεις των συμβούλων, όμως το μείζον ζήτημα δεν λύθηκε
και ο ορισμός των συμβούλων και του Προέδρου της Ενιαίας Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων θα αποτελεί κομματική επιλογή και όχι μία επιλογή
ευρείας συναίνεσης, πλήττοντας έτσι την αξιοκρατία της Αρχής.
Στη συνέχεια ο βουλευτής Ευβοίας αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα ορθής
λειτουργίας της νέας Αρχής, λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης και των νέων
ΕΣΠΑ που έρχονται, όμως το θεσμικό πλαίσιο μπορεί να λυθεί, αλλά οι
πολιτικές της κυβέρνησης θα συνεχιστούν. Αναφερόμενος στις πολιτικές
αυτές, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης υποστήριξε ότι βάσει των στοιχείων της
Ενιαίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων μέσα σε 1,5 χρόνο η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε απ’ ευθείας με κλειστές διαδικασίες
συμβάσεις ύψους 6.553.706.946 δις ευρώ, και αυτές με τις διαδικασίες του
covid – 19 έγιναν συμβάσεις ύψους 358.366.887 εκ. ευρώ και 1,944 δις ευρώ
έγινα με αναθέσεις μέχρι 60.000 ευρώ. Άρα μένει ένα ποσό 4.25 δις ευρώ
που έχουν ανατεθεί με απευθείας συμβάσεις.
Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης σημείωσε ότι και η
αρχή με το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς, δείχνει ότι η κυβέρνηση της ΝΔ
προχωρά έτσι ώστε τα κονδύλια να πηγαίνουν συστημένα σε πολύ μεγάλα
έργα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων, ημετέρων και φίλων της και όχι
για την πραγματική ανασυγκρότηση της Ελλάδας.