Ο Δημήτρης Κωνσταντίνου στην συνεδρίαση της ΚΕΕΕ με θέμα "Πτωχευτικός Νομός Δεύτερης Ευκαιρίας"
Στη συνεδρίαση της νέας Θεματικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ <<Πτωχευτικός νομός δεύτερης ευκαιρίας>> συμμετείχε ο Δημήτρης Κωνσταντίνου ως ορισμένος εκπρόσωπος του
Επιμελητηρίου Εύβοιας σε ότι αφορά την εν λόγω Επιτροπή. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 9 Μαρτίου και συντόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Παύλος Ραβάνης. Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου ο Νέος Νόμος να καταστεί πραγματικά Νόμος δεύτερης ευκαιρίας με όρους τελικά ωφέλιμους για το δημόσιο, τις τράπεζες, και τους δανειολήπτες. 


Όρους που θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε προγραμματισμό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.