Ο Δήμος Κύμης-Αλιβερίου ομόφωνα από την οικονομική επιτροπή προχωρά την ένταξή του στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


 Το καταστατικό της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία <<Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας>> , έχει μέλη 18 Δήμους της Στερεάς Ελλάδος , 7 ενώσεις και Αγροτικούς συνεταιρισμούς, 34 επιμελητήρια και επιχειρήσεις ενώ μέχρι σήμερα έχουν προστεθεί και άλλα μέλη.

O ρόλος της είναι η διασύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή και τριτογενή τομέα και στόχος της είναι οι δράσεις και ένα επιχειρησιακό σχέδιο με προγραμματισμό  για την ευρύτερη  προώθηση  των τοπικών προϊόντων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Ο Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής κ. Αναστάσιος Βελισαρίου καταξιωμένος Χημικός Οινολόγος στον Δήμο Κύμης Αλιβερίου με ιδιαίτερη ευαισθησία για ολόκληρη την Στερεά και  Εύβοια και σαφώς για τον τόπο του, έχει φροντίσει κι έχει εντάξει όλα τα προϊόντα και αρκετούς παραγωγούς στα προγράμματα ανάδειξης προϊόντων και μάλιστα προϊόντων ΠΟΠ όπως τα περίφημα και μοναδικά σύκα της περιοχής της Κύμης . 

Ο νέος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος , Ενέργειας, ανακύκλωσης  και  Πρωτογενή Τομέα της Οικονομίας για την Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιευτική Πολιτική του  Δήμου Κύμης- Αλιβερίου κ. Νικόλαος Μαστροκώστας,  θέλοντας να προωθήσει τους παραγωγούς και τους συγγενικούς τομείς όπως της εστίασης και του τουρισμού, αναδεικνύοντας τα προϊόντα τους για την ποιότητα τους και βοηθώντας στην βελτίωση της αναγνωσιμότητας τους εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή του δήμου, την έγκριση "Υποβολής αίτησης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου ως νέου μέλους στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας". 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά την διαλογική συζήτηση αποφάσισε  με απόλυτη ομοφωνία  την έγκριση της αίτησης ένταξης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς Ελλάδας.