Ο Γεώργιος Θεοδώρου αναζητά το "ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" στο Αλιβέρι

 


Ο Γεώργιος Θεοδώρου συνταξιούχος εκπαιδευτικός, επικεφαλής δημοτικής παράταξης του δήμου Κύμης Αλιβερίου και π. υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος αναζητά απαντήσεις για το πρόγραμμα "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" το οποίο πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κύμης Αλιβερίου αλλά έκτοτε δεν είχαμε νέα του...Ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί διεξοδικά με τα προγράμματα και διαθέτει μεγάλη εμπειρία δεν μας πείθει ότι δεν γνωρίζει ήδη τι συμβαίνει και ρωτά :

"ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ"; ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ "ΧΑΘΗΚΕ";

Ο κ. Θεοδώρου ενώ στη συνέχεια αναφέρει :

"Με την υπ' αριθμ.Απόφ.: 217/2018 Αριθ. Πρωτ.: 13347/11-9-2018 και ΑΔΑ: 641ΧΩΛΡ-ΘΔΒ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (καταψήφισε ο κ. Μιχαήλ)
1) Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση υπ .αιθ. 3171/1061/Α3/04-06-2018 για την επιχορήγηση έργου (πράξης) «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», άξονας προτεραιότητας 01Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»,
με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» στα πλαίσια της έως άνω πρόσκλησης.
2) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κύμης – Αλιβερίου Αθανάσιο Μπουραντά να υπογράφει κάθε έγγραφο απαραίτητο για την συμμετοχή στην Πρόσκληση εκ μέρους του Δήμου.
Μπορούμε να ενημερωθούμε τί έγινε το Πρόγραμμα αυτό;
Κατατέθηκε τελικά, ναι ή όχι; Αν όχι για ποιο λόγο;
Εγκρίθηκε; Δεν εγκρίθκε; Και γιατί;
Σχεδόν τέσσερα χρόνια πέρασαν και δεν είδαμε τίποτα να γίνεται.
Μήπως "χάθηκε" και αυτό, όπως χάθηκαν το "Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης, τα 500.000 ευρώ από το Ινστιτούτο Παπανικολάου Κύμης, τα 770.000 ευρώ για έργα από επιχορήγηση της ΔΕΗ, ο Βιολογικός Αυλωναρίου, τα 124.000 ευρώ ετησίως (για 25 χρόνια) από τις ανεμογεννήτριες στο Σερβούνι και πολλά άλλα;
Γραφείο Τύπου πλήρες έχετε. Ενημέρωση δεν υπάρχει; Την οφείλετε στους δημότες."