Παναγιώτης Αναγνώστου : "Εγκατάλειψη του Φράγματος Μανικίων και αφαίρεση κατασκευής Υδροηλεκτρικού Σταθμού από την δημοτική αρχή "

 

Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος του δήμου Κύμης Αλιβερίου κ. Παναγιώτης Αναγνώστου, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ την Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022 στο θέμα για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου για το 2022, έκανε αναφορά στο βαρυσήμαντο για τον δήμο, Φράγμα των Μανικίων:

"Ως γνωστόν το φράγμα Μανικίων άρχισε να κατασκευάζεται το 1999 και σταμάτησε το 2005. Το ποσοστό της κατασκευής του είναι περίπου 50%. Στη μελέτη αυτού του έργου υπήρχε εκτός των άλλων και η εγκατάσταση ενός Μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού (ΜΥΣ <15ΜW), ισχύος περίπου 4ΜW.

Με άλλα λόγια το έργο θα ήταν μια μικρογραφία του φράγματος Πλαστήρα στην περιοχή της Καρδίτσας, το οποίο ως γνωστόν έχει επιφέρει μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή αυτή.

Από την οικονομοτεχνική μελέτη που εκπόνησα, προκύπτει ότι ο ΜΥΣ θα παράγει περίπου 15.000 MWh και θα αποσοβεί την έκλυση περίπου 15.000 τόνων CO2.

Με οικονομικά στοιχεία, εκτός από τις θέσεις εργασίας που δημιουργεί σε μία περιοχή που μαστίζεται από την ανεργία, η ετήσια αξία της ηλεκτρικής ενέργειας και του CO2, καθιστούν το όλο έργο βιώσιμο.

Σημειώνεται επίσης ότι ο ΜΥΣ που θα κατασκευαστεί σε χώρο μαζί με το διυλιστήριο, δεν επεμβαίνει σε κοίτες ποταμών και κατά συνέπεια δεν προκαλεί σημαντική περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής (χαρακτηρισμένη περιοχή Natura).

Αντιθέτως ο ιδιωτικών συμφερόντων ΜΥΣ ισχύος 1,33 ΜW που έχει πάρει άδεια εγκατάστασης από την ΡΑΕ (ο πρώτος στην Εύβοια), δεν έχει σχέση με το φράγμα και επεμβαίνει στις κοίτες ποταμών (Διπόταμος - Μανικάτης). Επιπλέον η μελέτη αυτού του σταθμού προεξοφλεί την εγκατάλειψη της ολοκλήρωσης του φράγματος και του ΜΥΣ ισχύος 4ΜW, καθώς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  "συσχέτιση του έργου με άλλα έργα ίδιας φύσης", απαγορεύεται η εγκατάσταση δυο ΜΥΣ στην ίδια περιοχή.

Επειδή τα τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι επιτροπές που συστήνονται από τον κ. Μπουραντά, έχουν εγκαταλείψει τον ΜΥΣ των 4ΜW, που έχει σχέση με την ολοκλήρωση του φράγματος Μανικίων, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

Γιατί από την δημοτική αρχή αφαιρέθηκε ο ΜΥΣ των 4ΜW;

Άγνοια αυτής της δημοτικής αρχής; Ή εν γνώσει της διευκόλυνε την αδειοδότηση του ΜΥΣ ισχύος 1,33 ΜW, υπονομεύοντας όμως ένα τόσο πολύτιμο για την περιοχή μας έργο "

ΒΙΝΤΕΟ Απόσπασμα σχολιασμού Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου Παναγιώτη Αναγνώστου 22/3/2022.

Περισσότερα για το φράγμα Μανικίων:  https://www.eviaxpress.gr/2022/01/fragma-Manikion-apo-to-1996.html