Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου

Τακτική  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα 21 Μαρτίου  2022   με ώρα έναρξης 18:30μ.μ. λόγω έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας  του κορωνοϊού με τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα  της  ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:  1.  Λήψη απόφασης περί καθορισμού  τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για το έτος 2022.


  1.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης για τον χαρακτηρισμό ως παραδοσιακού οικισμού  « Μαχαλά» της Κοινότητας Ζαράκων.


  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αιτήματος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής    για έκτακτη επιχορήγηση. (Σχετ. η  υπ΄αριθ. 20/2021  απόφαση της.)