Το Επιμελητήριο Εύβοιας με αίτημα στον Υφυπουργό Βεσυρόπουλο για ρυθμίσεις αιγιαλού τη νέα τουριστική περίοδοΡυθμίσεις σχετικά με τις υφιστάμενες μισθώσεις σε αιγιαλό και παραλία ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου, ζητά από την Πολιτεία το Επιμελητήριο Εύβοιας. Συγκεκριμένα το πλήρες αίτημα που απευθύνει ο Φορέας στον κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο Υφυπ. Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας, έχει ως ακολούθως. 

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνάπτουν συμβάσεις παραχώρησης χρήσης αιγιαλού προετοιμάζονται για την νέα τουριστική περίοδο, όντας ήδη βεβαρημένες και οικονομικά ταλαιπωρημένες από τη διετή κρίση της πανδημίας του κορωνοϊου και τα προβλήματα που δημιούργησε στη λειτουργία τους.

Στα πλαίσια αυτά, η πολιτεία καλείται εγκαίρως να τις ενημερώσει για το πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας τους. Ειδικότερα τα ζητήματα που πρέπει άμεσα να απαντηθούν είναι τα εξής :

Την περσινή χρονιά το μίσθωμα ορίσθηκε μειωμένο σε ποσοστό 40%. Ήδη για τις υφιστάμενες μισθώσεις διετούς διάρκειας λήγει η προθεσμία προκαταβολής του μισθώματος (31.03.2022), χωρίς οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν, αν αυτό πρέπει να πληρωθεί ολόκληρο ή μειωμένο, σύμφωνα με όσα ίσχυσαν την περσινή χρονιά. Θεωρούμε εύλογο, δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, να υπάρξει και για τη φετινή χρονιά η περσινή έκπτωση. Πρέπει συνεπώς, να υπάρξει σχετική απόφαση για το θέμα και εγκαίρως να ενημερωθούν οι Κτηματικές Υπηρεσίες.

Θεωρούμε επίσης εύλογο, να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τους πυρόπληκτους Δήμους της Π.Ε. Εύβοιας, για τους ευνόητους λόγους. 

Ιδιαίτερα σημαντικό για τις επιχειρήσεις είναι να γνωρίζουν από πολύ νωρίς τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους όρους υπό τους οποίους θα κληθούν να λειτουργήσουν το τρέχον έτος.  Επιζητούν, επομένως,  να ληφθούν και ανακοινωθούν νωρίς οι σχετικές αποφάσεις.

Κατ’ επανάληψη έχει τεθεί το ζήτημα της απλοποίησης της διαδικασίας ανανέωσης των συμβάσεων παραχώρησης. Η διαδικασία ανανέωσης σύμβασης προϋποθέτει την εκ νέου έκδοση και προσκόμιση σειρά εγγράφων όπως τοπογραφικά, σύμφωνη γνώμη Υπουργείου Πολιτισμού κ.α. Σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη άδειες παραχώρησης, η σύναψη νέας σύμβασης για τις ίδιες θέσεις και για τις ίδιες επιφάνειες πρέπει να γίνεται με απλή αίτηση του ενδιαφερομένου, χωρίς την εκ νέου προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως τα προαναφερόμενα, ώστε να εξαλειφθεί η άσκοπη γραφειοκρατία από την οποία ταλαιπωρούνται οι επιχειρήσεις και επιβαρύνονται οι Υπηρεσίες.  

Καταληκτικά επισημαίνουμε ότι πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων του εν λόγω τομέα, στο οποίο δυστυχώς ακόμη δεν υπάρχει ανταπόκριση είναι ο εξορθολογισμός και ο επαναπροσδιορισμός των προβλεπόμενων κυρώσεων, σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης αιγιαλού ή παραλίας ανάλογα με την βαρύτητα της κάθε παράβασης και να απαλειφθεί από τις κυρώσεις η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και η στο διηνεκές απαγόρευση σύναψης νέας μίσθωσης.  

Άρθρο 45 ν.4688/2020 (Α΄101) με το οποίο αντικαθίσταται  το 11ο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 27 ν. 2971/2001.                        
Με Τιμή,
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Γεροντίτης