Η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Κύμης Αλιβερίου αντικρούει την "παραπληροφόρηση" για τις αποζημιώσεις αποκατάστασης ζημιών στην Κοινότητα ΟξυλίθουΗ Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις κατολισθήσεις της 4ης έως 7ης Απριλίου 2020 σε περιοχές της Κοινότητας Οξυλίθου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και η τελική επίτευξή της, φαίνεται να αποτελεί αιχμή του δόρατος ανάμεσα στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου Κύμης Αλιβερίου που ετοίμασε τις μελέτες και σε εκείνους, που οι αρμόδιοι του δήμου παρατήρησαν, πως διατείνονται ότι ¨πέτυχαν¨ την έκδοση της συγκεκριμένης Κ.Υ.Α. .

Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της Τεχνική υπηρεσίας του δήμου, την 21η Μαρτίου 2022 με Αρ. Πρωτ. 85639/Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε. /Α325, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ : Ψ96Λ465ΧΘΞ – 4ΥΑ) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1556/Β/4-4-2022, η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών: Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών.


"Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) και η δημοσίευσή της στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών με τη Διοίκηση του Δήμου και την Τεχνική Υπηρεσία και συγκεκριμένα των άοκνων ενέργειες του Δημάρχου κου Μπουραντά Αθανάσιου, του Αντιδημάρχου Έργων κου Μπαράκου Νικόλαου, της κας Τόλιζα Αγγελικής Πολιτικού Μηχανικού και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης και του κου Βελισσαρίου Αναστάσιου, Γεωλόγου Μελετητή, Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου." επισημαίνουν στο eviaxpress.gr ενώ τόνισαν πως

Η δημοσιευθείσα Κ.Υ.Α., αποτελεί και μια έμπρακτη απάντηση στους διαστρεβλωτές της πραγματικότητας, σε εκείνους που προσπαθούν να οικειοποιηθούν την υπεύθυνη και συνεχή εργασία άλλων, σε εκείνους που αποκρύπτουν στις ανακοινώσεις τους τα ονόματα των επιστημόνων που εκπόνησαν τη σχετική μελέτη και που για λόγους εντυπωσιασμού παρουσιάζουν φωτογραφίες από άλλο έργο το οποίο εκτέλεσε  και επέβλεψε ο ίδιος τεχνικός επιστήμονας, σε περιοχή 2 χιλιόμετρα μακρύτερα από την περιοχή των κατολισθήσεων και τέλος σε κάποιους που συστηματικά προσπαθούν να μηδενίσουν τις προσπάθειες και επιτυχίες του Δήμου και των Υπηρεσιών του, προσπαθώντας να αναδειχθούν ως οι ευεργέτες του Οξυλίθου."

Παραθέτοντας στην διάθεση του eviaxpress, μια σειρά εγγράφων για το συγκεκριμένο ζήτημα οι αρμόδιοι του τμήματος έκαναν λόγο για την υπευθυνότητα που διέπει την πρακτική τους που επιβάλει αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες του Δήμου και μπορεί συνεπώς να παρέχει υπεύθυνη και ειλικρινή ενημέρωση.  


"Πρόκειται για πρακτική διαμετρικά αντίθετη από την ακολουθούμενη από τους ψευδόμενους  ¨ευεργέτες¨  και θιασώτες της παραπληροφόρησης, που λόγω της άγνοιας και της  ανικανότητάς τους, προσπαθούν να οικειοποιηθούν τις προσπάθειες άλλων για να αιτιολογήσουν την ύπαρξή τους.

Επειδή δε μας χαρακτηρίζει μικροπρέπεια και δεν διακατεχόμαστε από ιταμά αισθήματα, αλλά αντίθετα μας χαρακτηρίζει υπευθυνότητα, ευπρέπεια και αίσθηση ευθύνης απέναντι στους πολίτες του Δήμου μας, δηλώνουμε ότι είμαστε στη διάθεση των ενδιαφερομένων για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας.

Αυτή τη βοήθεια μπορούμε να την παρέχουμε μόνο εμείς λόγω γνώσεων, τόσο του γνωστικού μας αντικειμένου και της τεχνικής μας επάρκειας όσο και λόγω της αποδεδειγμένης υπευθυνότητάς μας.  

Διότι αυτοί που διατείνονται ότι ¨πέτυχαν¨ την έκδοση της Κ.Υ.Α., ας απαντήσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου :

1. Γνωρίζουν τις αρμόδιες υπηρεσίες;

2. Γνωρίζουν την κείμενη νομοθεσία;

3. Έχουν τη γνώση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαδικασιών;

4. Έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν αντίστοιχη μελέτη;

Είναι πολύ εύκολο να διαπιστωθεί η αλήθεια και να πείσουν το κόσμο, ας δημοσιεύσουν την αλληλογραφία τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες. "