Ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου N. Μαστροκώστας συγκαλεί συνεδρίαση 15/4- Δείτε τα θέματα
  Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου σε συνεδρίαση, έχει ανακοινώσει ο Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κύμης Αλιβερίου Μαστροκώστας Νικόλαος.

Αναλυτικά η πρόσκληση αναφέρει :

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί λόγω  εκτάκτων συνθηκών που επικρατούν στην χώρα από την εξάπλωση της πανδημίας  του κορωνοϊού μέσω τηλεδιάσκεψης από την ιστοσελίδα του Υπουργείου  Εσωτερικών e:Presence.gov.gr και ώρα έναρξης 12:00 μ.μ. την Παρασκευή 15  Απριλίου 2022, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε κτιριακή εγκατάσταση με τίτλο « Νομιμοποίηση Ισόγειας  κεραμοσκεπούς αποθήκης» επί της Κύριας Δημοτικής Οδού εκτός των  Εγκεκριμένων Ορίων του Οικισμού Άγιος Γεώργιος, της Δ.Ε. Αυλώνος του  Δήμου Κύμης -Αλιβερίου , στην θέση « Χόνδρους», φερομένης ιδιοκτησίας της  κ. Θεοδώρου Αικατερίνη . 

2. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε κτιριακή εγκατάσταση με τίτλο « Νομιμοποίηση Ισόγειας  κεραμοσκεπής κατοικίας» επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού εκτός των  Εγκεκριμένων ορίων του Οικισμού Νεοχωρίου , εντός Αναδασμού της Δ.Ε.  Αυλώνος του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου, στην θέση « Τιλινό» , φερόμενης  ιδιοκτησίας της κ. Κρεμετζάκη Γαρυφαλιάς. 

3. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση δημιουργίας εισόδου – εξόδου σε κτιριακή εγκατάσταση με τίτλο « Ανέγερση Τριών Κατοικιών με  Υπόγεια και κολυμβητική δεξαμενή εντός Ακαλύπτου» επί της Κύριας Οδού  Άγιοι Απόστολοι Πετριών – Κάλαμος Αχλαδερής εκτός Σχεδίου του Οικισμού  Άγιοι Απόστολοι Πετριών της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης –Αλιβερίου , στη  Θέση «Στόμιο», φερόμενης ιδιοκτησίας του κ. Κούκλαρη Χρήστου . 

4. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για έγκριση δημιουργίας εισόδου - εξόδου σε κτιριακή εγκατάσταση με τίτλο: « Αναθεώρηση της 194/2011 Οικ.  Αδείας για την Ανέγερση δύο Ισογείων Κατοικιών» επί της κύριας Οδού Άγιος  Δημήτριος Αργυρού – Πόρτο Μπούφαλο εκτός Σχεδίου του Οικισμού Άγιος  Δημήτριος της Δ.Ε. Δυστίων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου , στην θέση «  Χωροπόδι», φερόμενης ιδιοκτησίας των Μπάμπη Γεωργίου και Αγγελοπούλου  Πηνελόπης.  

5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης άλσους Μονοδρίου για  πραγματοποίηση εκδήλωσης