Πρόσκληση και θέματα συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

 Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας κ.Ηλίας Σανίδας ανακοίνωσε την πρόσκληση για την σύγκλιση της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 πμ,.

Αναλυτικά :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η  οποία, σύμφωνα με α) το άρθρο 67 του ν. 4830/2021, β) την αρ. 642 εγκύκλιο ΥΠΕΣ (αρ. πρωτ.  69471/24.09.2021 ΑΔΑ: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε) και γ) την αρ. ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.18959-01.04.2022-ΦΕΚ-1547- 02.04.2022-τεύχος-Β, θα πραγματοποιηθεί: 

1) δια ζώσης ,για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 9 ή νοσήσαντες  το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9, της προαναφερθείσας ΚΥΑ και  τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας & περιορισμού της διασποράς  

2) και με απομακρυσμένη σύνδεση, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο  Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), για όσους δεν είναι πλήρως  εμβολιασμένοι ή δεν έχουν νοσήσει κατά το τελευταίο εξάμηνο . 

την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 πμ, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Διοικητηρίου της ΠΕ Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί  των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

 Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube. 1. Συζήτηση για την Κωπαΐδα. 

2. Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τα στοιχεία απολογισμού και  ισολογισμού έτους 2021 και προϋπολογισμού έτους 2022 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ( «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.»).

Θέμα 1ο 

Επικύρωση πρακτικών της 3ης τακτικής συνεδρίασης 2022 , της 4ης ειδικής συνεδρίασης  2022 και της 5ης τακτικής συνεδρίασης 2022, του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Σανίδας, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς ΕλλάδαςΘέμα 2ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  Περιφερειακού Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 3ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  2021-2025.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 4ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του  Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2021-2027.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 5ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Τομεακού  Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2021-2025.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 6ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  Προγράμματος «Μεταφορές» 2021-2027.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 7ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του  Προγράμματος Συνεργασίας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 8ο 

Έκφραση γνώμης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)  Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» της περιόδου 2021-2027.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος.Θέμα 9ο 

Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους  2022.

Εισηγητής 

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς ΕλλάδαςΘέμα 10ο 

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ προς Ε.Ε.Λ.» από την Ανάδοχο ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ για τη  Δ.Ε.Υ.Α.Χαλκίδας.

Εισηγητής 

κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΕυβοίαςΘέμα 11ο 

Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) του  Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας.

Εισηγητής 

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Θέμα 12ο 

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας. 

Εισηγητής 

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Θέμα 13ο 

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,  έως το Δ’ τρίμηνο 2021.

Εισηγητής 

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Θέμα 14ο 

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης(ΟΠΔ) οικονομικού έτους  2022.

Εισηγητής 

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Θέμα 15ο 

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Εισηγητής 

κ. Αριστείδης Τασιός, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας.Θέμα 16ο 

Τροποποίηση της αριθμ. 223/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς  Ελλάδας «Απόφαση ορισμού προσώπων που θα συνυπογράφουν τις συναλλαγές με τα  πιστωτικά ιδρύματα, για την Περιφέρεια Στερεάς»

Εισηγητής 

κ. Φανή Παπαθωμά Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ ΒοιωτίαςΘέμα 17ο 

Αντικατάσταση μελών των Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ανασυγκρότηση της  σύνθεσής τους.

Εισηγητής 

κ. Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς ΕλλάδαςΘέμα 18ο 

Ορισμός μέλους για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης  Στερεάς «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.» από την παράταξη «Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση – Απόστολος  Γκλέτσος» προς αντικατάσταση μέλους που ανεξαρτητοποιήθηκε.

Εισηγητής 

κ. Ηλίας Κυρμανίδης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος & Πρόεδρος ΔΣ ΟΠΑΣΤΕΟι εισηγήσεις των ανωτέρω θεμάτων θα σας αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ