Θέσεις Εργασίας : Ηλεκτρολόγων , εργατοτεχνιτών και εργατών για άμεση πρόσληψη

 


Η DIMKAT Construction εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών, Τηλεπικοινωνιακών &  Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της προχωρά στην πλήρωση θέσεων  ηλεκτρολόγων  εγκαταστάτη και άλλων θέσεων που αφορούν εργατοτεχνίτες και εργάτες. 
Οι προσλήψεις των ατόμων θα γίνουν κατόπιν συνέντευξης, με στόχο την  ολοκλήρωση  της διαδικασίας ένταξης μέχρι τέλος του μήνα Απριλίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της εταιρείας καθώς και στο 6981210015 με την κα Ξένια Γιαννάκη,  Human Resources Director.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Θέση εργασίας: Σχηματάρι

Περιγραφή

H DIMKAT Construction εταιρεία ανάληψης και υλοποίησης Ενεργειακών,

Τηλεπικοινωνιακών & Ηλεκτρομηχανολογικών έργων που δραστηριοποιείται για περισσότερα από 11 χρόνια στον κλάδο της, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα ειδικότητα Ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη με έδρα το Σχηματάρι.

Γενικά Καθήκοντα:

Η θέση αναφέρεται σε ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη και αφορά Φωτοβολταϊκές

εγκαταστάσεις, βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και γνώση από συστήματα ασφαλείας.

Αρμοδιότητες:

 Πραγματοποίηση αυτοψιών

 Συντηρήσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων & φ/β πάρκων

 Τοποθέτηση συστημάτων ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα

 Δίπλωμα ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

 Δίπλωμα οδήγησης

Δεξιότητες

 Οργάνωση, μεθοδικότητα & προσαρμοστικότητα

 Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός

 Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων

 Δεξιότητες σχεδιασμού και διαχείρισης χρόνου

 Εργατικότητα, συνέπεια.

Προνόμια εργασίας:

 Μισθός

 Ασφάλιση

 Bonus

 Συνεχής εκπαίδευση

 Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

 Προοπτικές εξέλιξης

Σχέση εργασίας

 Full time