Αντιδήμαρχος Μαστροκώστας : Με απόφαση Φ.Ο.Δ.Σ.Α, ο ΧΥΤΑ Θήβας και το πρόγραμμα ανακύκλωσης παρέμειναν κλειστά την Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα

Μεγάλο ζήτημα έχει γίνει στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, η αποκομιδή των σκουπιδιών τις Άγιες  ημέρες του Πάσχα καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που βρίσκουν την ευκαιρία να εκδράμουν τέτοιες ημέρες στις παραθεριστικές κατοικίες τους και φυσικά τρέχουν την  τελευταία στιγμή να καθαρίσουν  τα σπίτια τους και  τις αυλές τους. Συνέπεια αυτού ήταν η συσσώρευση πολλών απορριμμάτων και μάλιστα βαριών και ογκωδών γύρω από τους κάδους, πράγμα που δημιούργησε μια πολύ άσχημη και αποτρεπτική εικόνα σε πολλά σημεία του δήμου. 

Όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος, ενέργειας, ανακύκλωσης, αγροτικής και αλιευτικής πολιτικής, κ. Νίκος Μαστροκώστας, βάση του κανονισμού, τα απορρίμματα που προκύπτουν από κηπουρικές εργασίες όπως κλαδέματα, καθαρισμούς χορταριών, αλλά και  στρώματα κρεβατιών, παλιών επίπλων, άχρηστων οικιακών συσκευών και άλλα βαριά και ογκώδη αστικά αντικείμενα, οι πολίτες θα πρέπει να έρχονται σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου καθώς απαγορεύεται να εναποθέτονται στους κάδους του δήμου, οι οποίοι αφορούν τα  απορρίμματα σπιτιών και καταστημάτων. 

 Παράλληλα ο αντιδήμαρχος επισημαίνει πως οι πολίτες θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο προσεχτικοί αυτές τις ημέρες του Πάσχα καθώς είχε γίνει γνωστό ότι θα υπήρχε αδυναμία αποκομιδής  των σκουπιδιών,  λόγω της απόφασης του Φ.Ο.Δ.Σ.Α ( Φορέα διαχείρισης Στερών Αποβλήτων) ο ΧΥΤΑ Θήβας ( Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και το πρόγραμμα ανακύκλωσης παρέμειναν κλειστά την Μεγάλη Παρασκευή, Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Μάλιστα σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο κ. Μαστροκώστας αναφέρει σχετικά :

 Το γεγονός ότι δεν έγινε αποκομιδή απορριμμάτων τις μέρες των γιορτών του Πάσχα σε καμιά περίπτωση δεν ήταν με ευθύνη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου όπως τεχνηέντως προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης . Ενώ γνώριζαν για ποιο λόγο ήταν αδύνατη η αποκομιδή πλημμύρισαν και πάλι με φωτογραφίες το διαδίκτυο στην γνωστή τακτική της επίρριψης ευθυνών στο Δήμο. Με απόφαση του Φ.Ο.Δ.Σ.Α ( Φορέα διαχείρισης Στερών Αποβλήτων) ο ΧΥΤΑ Θήβας ( Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) και το πρόγραμμα ανακύκλωσης παρέμειναν κλειστά την Μεγάλη Παρασκευή, Την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα.

Έτσι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποκομιδή επειδή δεν μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί τα σκουπίδια.
Αποκομιδή έγινε το μεγάλο Σάββατο και όταν άνοιξε ο ΧΥΤΑ την Τρίτη αμέσως από το Δήμο Κύμης Αλιβερίου με την υπηρεσία και τους υπαλλήλους καθαριότητας να κάνουν μεγάλη προσπάθεια λόγο του μεγάλου όγκου απορριμμάτων που είχε δεχτεί ο Δήμος μας από τον καθαρισμό των εξοχικών και των πολλών επισκεπτών.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

2021

Πίνακας περιεχομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ 3

ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού. 3

ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού. 3

ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων. 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 6

ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Δήμου. 6

ΑΡΘΡΟ 5 - Ειδικές διατάξεις 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 11

ΑΡΘΡΟ 6 - Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού. 11

ΑΡΘΡΟ 7  Υποχρεώσεις υπευθύνων απορριμμάτων 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 21

ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 σχετικά με την ανακύκλωση. 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. 25

ΑΡΘΡΟ 9   :   Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων. 25

ΑΡΘΡΟ 10 - Ρύπανση από διαφημίσεις. 26

ΑΡΘΡΟ 11 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 26

ΑΡΘΡΟ 12 - Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις. 27

ΑΡΘΡΟ 13 - Καθαριότητα οδών. 29

ΑΡΘΡΟ 14 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων. 30

ΑΡΘΡΟ 15 - Λαϊκές αγορές 30

ΑΡΘΡΟ 16 – Καθαριότητα των ακτών 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ. 33

ΑΡΘΡΟ 17 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη). 33

ΑΡΘΡΟ 18 - Καθαριότητα οικοπέδων. 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' :    - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 36

ΑΡΘΡΟ 19 – Οικοδομικές Εργασίες - Α.Ε.Κ.Κ. 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 40

ΑΡΘΡΟ 20 – Προσφυγές 40

ΑΡΘΡΟ 21 - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 40

ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 41

ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ 42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ – Τελικές Διατάξεις 47

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 48


               


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ


ΑΡΘΡΟ 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού.


Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων εντάσσεται στην επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα το δημόσιο συμφέρον, που στην περίπτωση αυτή είναι κύρια η υγεία των πολιτών.

Η καθαριότητα και η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί μία από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες των Δήμων (άρθρο 75 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων).

Η καθαριότητα του Δήμου μας είναι κοινωνικό αγαθό το οποίο αποκτάται και διασφαλίζεται με την συνεχή και αδιάλειπτη συνεργασία πολιτών – κατοίκων και των Υπηρεσιών. 

Ο παρών Κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:

α) Ρυθμίζει τις υποχρεώσεις και δικαιώματα των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας και στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

β) Συμβάλλει στη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων - στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.) με σκοπό τη διατήρηση του Δήμου Κύμης Αλιβερίου καθαρού από απόβλητα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

γ) Αποσκοπεί στην ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες από αυτές που ορίζει η Ελληνική νομοθεσία και τροποποιούνται μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οτιδήποτε τυχόν δε προβλέπεται ρητώς δια του παρόντος κανονισμού επιλύεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της νομολογίας.


ΑΡΘΡΟ 2 - Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού.


Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στην Δημοτική Αρχή, η οποία εξουσιοδοτεί τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας Καθαριότητας (προϊστάμενους, επόπτες καθαριότητας κ.λ.π.) για τη διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών.

Επίσης οι κάτοικοι και οι κοινωνικοί φορείς του Δήμου μας, οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες για την πιο αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής.


ΑΡΘΡΟ 3 - Προσδιορισμός και ταξινόμηση των απορριμμάτων.


 • Απορρίμματα - στερεά απόβλητα θεωρούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους, παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας , παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και από τα οποία ο κάτοχός τους επιθυμεί ή υποχρεούται να απαλλαγεί.


 • Οικιακά απόβλητα θεωρούνται όσα παράγονται από τις χρήσεις των κατοικιών, τον           οδοκαθαρισμό ή άλλα απόβλητα, που μπορούν από τη φύση ή τη σύνθεσή τους να           εξομοιωθούν με τα οικιακά.


 • Δημοτικά απόβλητα είναι όσα περιγράφονται αναλυτικά στο παράρτημα ΙΒ' του άρθρου 17 της Κ.Υ.Α.50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003) με ονοματολογία αναφοράς 20. Εξαιρούνται όσα απόβλητα της ίδιας ονοματολογίας περιλαμβάνονται στον κατάλογο επικίνδυνων αποβλήτων, που έχει υιοθετηθεί με την απόφαση 94/904 Ε.Κ.


 • Ειδικά απόβλητα 


1.Τα δημοτικά (αστικά) απορρίμματα περιλαμβάνουν:


α) Εσωτερικά απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από κάθε χώρο όπου εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες, πλην των αμέσως παρακάτω περιπτώσεων με στοιχεία (β) και (γ).

β) Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, τα οποία εναποτίθενται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λ.π.

γ) Προϊόντα κηπουρικών εργασιών, όπως κλαριά, φύλλα, χόρτα κ. λ. π.

δ) Επικίνδυνα οικιακά απορρίμματα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, σύριγγες κ.λ.π. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 46 του Ν. 4819/2021 ορίζεται ότι από την 1η.1.2024, θα καθιερωθεί χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά. Η χωριστή συλλογή των αποβλήτων γίνεται με μέριμνα του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στα Πράσινα Σημεία και, σε περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δεν διαθέτει Πράσινο Σημείο, σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύεται από τον οικείο ΦοΔΣΑ

ε) Ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.λ.π.


2. Τα ειδικά απορρίμματα περιλαμβάνουν:


α) Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυαγορών κ.α.) και δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. αντικατασταθέντα ελαστικά αυτοκινήτων, μέταλλα, ξύλο - πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, χρησιμοποιημένα έλαια, λίπη, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, ορυκτέλαια, σάπια φρούτα και  υπολείμματα τροφών κ.α.)

β) Απόβλητα νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων, προερχόμενα από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, παθολογοανατομικών, μικροβιολογικών, αιματολογικών εργαστηρίων, τμημάτων λοιμωδών νόσων κ. λ. π., εκτός των μολυσματικών αποβλήτων, τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά για εξουδετέρωση με ειδικά μηχανήματα αποστείρωσης. 

γ) Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες.

δ) Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα.

ε) Άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, σκάφη και άλλα οχήματα ή μηχανήματα, καθώς και εξαρτήματα ή μέρη τους.


3.Τα τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ. λ. π.), όπως αυτά ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/1977 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων» (ΦΕΚ Β'604), η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ


ΑΡΘΡΟ 4 - Υποχρεώσεις του Δήμου.


 • Με βάση τον παρόντα κανονισμό ο Δήμος εκτελεί τις ακόλουθες δράσεις:


1. Οργάνωση και επίβλεψη της συλλογής, αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης των οικιακών μη ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. α και β του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

Τα απορρίμματα μεταφέρονται, σε χώρους υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), σε εργοστάσια  ανακύκλωσης (Κ.Δ.Α.Υ.) και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή.


2. Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 1 περ. γ και ε του παρόντος Κανονισμού, πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ειδοποίηση προς το κέντρο επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των δημοτών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου :


 • ΓΙΑ Δ.Ε ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02223031111


 • ΓΙΑ Δ.Ε ΚΥΜΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02222058252


 • ΓΙΑ Δ.Ε ΤΑΜΥΝΕΩΝ -ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02223022306 


ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής, που καταρτίζεται από την Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει ειδικό τέλος αποκομιδής ανά μονάδα αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο, όταν πρόκειται για αποκομιδή πολλών ογκωδών αντικειμένων.


3. Την Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2, υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες ή οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα ειδικά απορρίμματα. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλαμβάνει την υποχρέωση αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων, εφ' όσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα.    

Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν από την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής ανά τόνο ή ανά κυβικό μέτρο, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


4. Καθαριότητα των εξωτερικών χώρων με την περισυλλογή και απομάκρυνση μικροαπορριμμάτων από τους χώρους προσωρινής εναπόθεσης ή από οδούς, πλατείες, άλση και κοινόχρηστους χώρους. Η συχνότητα και οι μέθοδοι καθαρισμού ορίζονται από τον Δήμο, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα. Για να διατηρούνται οι εξωτερικοί χώροι καθαροί, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων, ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαπορριμμάτων κ.λ.π. τα οποία οφείλει να διατηρεί καθαρά, αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.


5. Ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, τις τυχόν αλλαγές, τα προγράμματα και δρομολόγια των λοιπών μέσων και τις ώρες σάρωσης και πλύσης των οδών και κοινόχρηστων χώρων.


6. Γνωστοποίηση του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπει το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 Φ.Ε.Κ. Α 114/8.6.2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).


7. Λήψη εκτάκτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εκτάκτων γεγονότων.


8. Προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Νόμο 2939/2001 για την «Εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων».


9. Επί πλέον ο Δήμος δύναται να:

α) Συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων

β) Ιδρύει και χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης. 

γ) Ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.

δ) Προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.

ε) Χρησιμοποιεί τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την Τεχνολογική Εφαρμοσιμότητα και την Οικονομική Βιωσιμότητα.

στ) Αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.

ζ) Συμβάλλει στη συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.

η) Ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή, με έμφαση στα παιδιά και στους νέους και συνεργάζεται με εθελοντικές ομάδες και μη κερδοσκοπικούς φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

 

ΑΡΘΡΟ 5 - Ειδικές διατάξεις


 1. Όπως προβλέπεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 69728/824 με τον τίτλο «Μέτρα και όροι για την διαχείριση στερεών αποβλήτων» (Φ.Ε.Κ. Β 358/1996) «ο Δήμος μπορεί να μη δέχεται δημοτικά απόβλητα, εκτός από τα οικιακά, αν - λόγω της σύνθεσης της ποιότητας ή της ποσότητας τους - δεν είναι δυνατή η αποκομιδή, η συλλογή και η διάθεσή τους με τις υπάρχουσες κάθε φορά δυνατότητες των υπηρεσιών καθαριότητας».


 1. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων - αποβλήτων του άρθρου 3 παρ. 3 και όσων χαρακτηρίζονται επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές διατάξεις όπως: Ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, καταλύτες αυτοκινήτων, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά απόβλητα προερχόμενα από κατάλοιπα ζωικού κεφαλαίου ή από χρήση γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, εντομοκτόνων κ.α.


 1. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην αποκομιδή οποιωνδήποτε στερεών αποβλήτων του άρθρ. 3, όταν αυτά παράγονται σε ποσότητες τέτοιες, ώστε να μην είναι σε θέση με τις υπάρχουσες δυνατότητές του να ανταποκριθεί στις εργασίες αποκομιδής ή διάθεσης ή όταν αυτά παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, όπως μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.


 1. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων που χύνονται σε δίκτυα αποχετεύσεων, στο έδαφος και σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.


 1. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών, που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς.


 1.  Ο Δήμος δεν υποχρεούται να αποκομίζει τα απορρίμματα που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους, οι οποίοι ανήκουν σε φορείς απαλλασσόμενους της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφ' όσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε υπόχρεους καταβολής τελών ιδιώτες, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανάλογα ανταποδοτικά τέλη σε βάρος των ενοικιαστών ή χρηστών του χώρου.


 1.  Η καθαριότητα των δημοσίων και δημοτικών χώρων, που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους παραχωρούμενους χώρους καθαρούς κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων και μετά το πέρας αυτών τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, στην κατάσταση που τους παρέλαβαν. Ο Δήμος αναλαμβάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων, μετά το πέρας των εκδηλώσεων, μόνον κατόπιν συνεννοήσεως των διοργανωτών με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας και καταβολής του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, τα απορρίμματα, πρέπει να αποθηκεύονται προσωρινά σε μέσα μηχανικής αποκομιδής ή οι υπεύθυνοι να τα συσκευάζουν κατάλληλα και να τα τοποθετούν σε σημεία που υποδεικνύει η αρμόδια Υπηρεσία.


 1.  Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, λήψης εκτάκτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), ο Δήμος, μετά από σχετική ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει μερικά ή συνολικά τα προγράμματα αποκομιδής, ωσότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή  επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο Δήμος, λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.


 1. Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα  ήτοι, τα αγάλματα, τα μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο, που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση ή καταστροφή με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο των μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων, ιερών ναών και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων. 


 1.  Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στέγαστρα στάσεων λεωφορείων, κάδοι, συμπιεστές, καλάθια και λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, πινακίδες κ.τ.λ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός, ώστε να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό σκοπό του και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης. Απαγορεύεται αυστηρά ο βανδαλισμός των κάδων συλλογής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ


ΑΡΘΡΟ 6 - Ορισμοί για τους χώρους παραγωγής απορριμμάτων και τους υπεύθυνους της τήρησης καθαριότητας και των διατάξεων του Κανονισμού. 1. Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.


 1. Επιχειρήσεις - Καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου λειτουργούν κάθε φύσεως εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:

α) Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.

β) Για τις Ανώνυμες Εταιρείες, ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Διευθύνων ή Εντεταλμένος 

Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής.

γ) Για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες, καθώς και για τις Εταιρείες Ευθύνης, ο διαχειριστής.

δ) Για Συνεταιρισμούς, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε) Για Σωματεία, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.

ζ) Για Κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.


 1. Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή πρόσκαιρο. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχος του γραφείου.


 1. Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός σχεδίου / εντός οικισμού. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή κάτοχος του οικοπέδου.


 1. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας, που κοινοποιείται ταυτόχρονα στο Δήμο. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.


 1.  Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προστεθείς από τους προαναφερόμενους επαγγελματίες.


 1. Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων κ.λ.π. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια.


 1.  Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Για κάθε είδους οχήματα του Δημοσίου υπεύθυνος είναι ο Προϊστάμενος του Γραφείου Κίνησης και στην περίπτωση που τέτοιος δεν υπάρχει, ο Προϊστάμενος της αντίστοιχης υπηρεσίας στην οποία είναι χρεωμένο το όχημα και από την οποία παίρνει εντολές κίνησης.


 1. Οι υπεύθυνοι των προηγούμενων παραγράφων του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού μπορούν να ορίσουν με έγγραφό τους συγκεκριμένο πρόσωπο, που συμβιώνει ή συνεργάζεται στον ίδιο χώρο και αποδέχεται να αναλάβει την ευθύνη για την καθαριότητα και την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. Ακριβές αντίγραφο του παραπάνω θεωρημένου εγγράφου κατατίθεται υποχρεωτικά και με ευθύνη του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία Καθαριότητας.


10. Ιδιοκτήτης οικοπέδου, ο οποίος απουσιάζει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τον τόπο του ακινήτου του, υποχρεούται να αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο την ευθύνη για την τήρηση και εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.


11. Για νεοαναγειρόμενες οικοδομές με συνολική δόμηση μέχρι 500 τ.μ., θα πρέπει να υπάρχει χώρος για να υποδέχεται κάδο 250 λίτρων και για  500 - 1.500 τ.μ. να δέχεται κάδο 1.100 λίτρων. Ο σχεδιασμός του χώρου αυτού θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενος για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.


12. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει δύο κτίρια , τότε τοποθετείται ακριβώς στη μεσοτοιχία των δύο κτιρίων. Όταν όμως υπάρχουν είσοδοι ή βιτρίνες καταστημάτων και υπάρχει μικρό πεζοδρόμιο, τότε η τοποθέτηση γίνεται στην είσοδο της οικοδομής με τα περισσότερα διαμερίσματα.


13. Αν ο κάδος πρόκειται να εξυπηρετήσει περισσότερα των δύο κτιρίων, τότε τοποθετείται μπροστά στην είσοδο του κτιρίου με το μεγαλύτερο αριθμό κατοικιών. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνεται υπόψη και το είδος των καταστημάτων της περιοχής, ιδιαίτερα εφόσον πρόκειται για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (τρόφιμα, εστιατόρια, κρεοπωλεία, κλπ.) που παράγουν μεγάλες ποσότητες σκουπιδιών. Στην περίπτωση αυτή ο κάδος τοποθετείται στην είσοδο της οικοδομής πλησίον στα καταστήματα αυτά. Στα super market, ο κάδος τοποθετείται σε θέσεις (σημεία) που θα ορίσει η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο του super market .


14.Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφωνία ως προς τη θέση τοποθέτησης του κάδου σε ένα δρόμο (οδό) η οριστική θέση  θα υποδειχθεί από  την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου σε συνεννόηση με τα κατά τόπους τοπικά συμβούλια.


Δεν τοποθετούνται κάδοι αποκομιδής:

 • Εντός ιδιωτικών χώρων χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.

 • Σε γωνίες δρόμων

 • Σε σηματοδότες

 • Σε διαβάσεις πεζών

 • Σε ράμπες ατόμων με ειδικές ανάγκες

 • Σε στάσεις λεωφορείων

 • Σε ράμπες ασθενοφόρων

 • Μπροστά σε εκκλησίες

 • Σε πυροσβεστικούς κρουνούς

 • Σε εισόδους παιδικών σταθμών και σχολείων

 • Σε χώρους, όπου ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα ασφαλείας


Η Υπηρεσία Καθαριότητας μπορεί να τροποποιήσει την απόσταση μεταξύ των κάδων για λόγους ασφαλείας ή λειτουργικότητας.

Επί αμφισβήτησης θέσης κάδου μπορεί να αλλάξει με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων εφόσον δεν ενοχλεί και δεν διαταράσσει τη σωστή λειτουργία της μηχανικής αποκομιδής (συχνές στάσεις απορριμματοφόρων, κυκλοφοριακά προβλήματα).

Όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοικοι ή οι διερχόμενοι από το Δήμο μας, καθώς και όλοι οι φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.), είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τον παρόντα Δημοτικό Κανονισμό.


ΑΡΘΡΟ 7  Υποχρεώσεις υπευθύνων απορριμμάτων


A. Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 για τα εσωτερικά μη ογκώδη δημοτικά (αστικά) απορρίμματα


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού οι υπεύθυνοι καθαριότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, υποχρεούνται:


α) Να γνωρίζουν και να τηρούν το καθορισμένο πρόγραμμα του Δήμου για την αποκομιδή         απορριμμάτων.

β) Να τοποθετούν τα απορρίμματά τους συσκευασμένα σε καλά κλεισμένους και ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους.

γ) Να εναποθέτουν τους παραπάνω σάκους μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων πριν από την καθορισμένη ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου από την περιοχή τους.


2. Στις περιοχές όπου εφαρμόζεται πρόγραμμα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, οι κάδοι, και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε καθορισμένες θέσεις οι οποίες προσδιορίζονται από την Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου σε συνεργασία με τα κατά τόπους τοπικά συμβούλια. Κάθε παρεμπόδιση τοποθέτησης, κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων, μετακίνηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής και μικροαπορριμμάτων  και αυθαίρετη αφαίρεση προστατευτικών «Π», καθώς και εσκεμμένη φθορά των παραπάνω μέσων, αποτελεί παράβαση. 


3. Απαγορεύεται η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους μηχανικής αποκομιδής. 


4. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης της αισθητικής της πόλης απαγορεύεται:


α) Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης.

β) Η εναπόθεση απορριμμάτων χωρίς την απαιτούμενη κατάλληλη συσκευασία.

γ) Η τοποθέτηση εντός των κάδων μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων.

δ) Η ρίψη  μαγειρικών ή μηχανικών ελαίων επί του οδοστρώματος, των πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων. Τα μαγειρικά ή μηχανικά έλαια επιβάλλεται να παραδίδονται σε εγκεκριμένα συστήματα ανακύκλωσης.


5. Στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή απορριμμάτων και χρήση κάδων, οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα σε πλαστικούς σάκους πολύ καλά κλεισμένους, ώστε να αποκλείεται η διαρροή του περιεχομένου τους και να τους τοποθετούν εμπρός από την κατοικία ή την επιχείρησή τους το πολύ μία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή το πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. 


6. Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super market, εμπορικά καταστήματα κ.α. που παράγουν μεγάλο όγκο στερεών αποβλήτων, των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο (περίδεση κ.λ.π.) τον όγκο των κάθε είδους απορριμμάτων και συσκευασιών που εναποθέτουν προς αποκομιδή. Εάν στην περιοχή δεν εφαρμόζεται μηχανική αποκομιδή ή ο όγκος των απορριμμάτων υπερβαίνει τις δυνατότητες των προσωρινών μέσων, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Καθαριότητας να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα με την διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 


7. Ιδιώτες ή επιχειρήσεις, που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδους, συμπιεστές, καλάθια κ.λ.π.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. 


8. Τα απορρίμματα από την κουζίνα εστιατορίων, μαγειρείων, καφενείων, ουζερί, ψητοπωλείων, fast food ή κάθε άλλης εκμετάλλευσης δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα που ασκεί δραστηριότητα εστίασης και σίτισης, εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων πριν τοποθετηθούν στους παραπάνω σάκους, πρέπει να έχουν στραγγιστεί επιμελώς. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση εκτός κάδων. 


9. Απαγορεύεται η έκθεση απορριμμάτων, έστω και με τη σωστή συσκευασία που περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους του ιδίου άρθρου, μέσα σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους που δεν είναι άμεσα ορατοί ή προσβάσιμοι από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 


10. Ο Δήμος Κύμης- Αλιβερίου προωθεί προγράμματα ανακύκλωσης και διαλογής (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά κ.α.). Ενημερώνει, ευαισθητοποιεί και ενεργοποιεί τους πολίτες ότι όλοι έχουν την υποχρέωση να συμβάλλουν στην καλύτερη υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους ανακύκλωσης οτιδήποτε πέρα από τα ανακυκλώσιμα υλικά .

Επίσης απαγορεύεται η αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τους κάδους ανακύκλωσης από μη εξουσιοδοτούμενα και αρμόδια όργανα.


11. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι πολύ καλά συσκευασμένα και συμπιεσμένα, ώστε να καταλαμβάνουν τον ελάχιστο δυνατό όγκο και να προκαλούν τη μικρότερη δυνατή αισθητική όχληση.


12. Τα ανακυκλώσιμα υλικά της προηγούμενης παραγράφου με την παραπάνω συσκευασία πρέπει να εκτίθενται για αποκομιδή μόνο μετά τη λήξη του πρωινού ή απογευματινού ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της τοπικής αγοράς.


13.Υλικά συσκευασίας εμπορευμάτων ή ανακυκλώσιμα υλικά με οποιαδήποτε συσκευασία, απαγορεύεται να τοποθετούνται μέσα στους κάδους μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, καθώς αυτά λόγω του μεγάλου όγκου τους περιορίζουν τη χωρητικότητα των κάδων . Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούνται προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.) διά της συμπιέσεως ή άλλου τρόπου (περιδέσεως). 


14. Στις περιοχές όπου υπάρχουν κάδοι μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων, τα εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα (εκτός των χαρτοκιβωτίων και λοιπών υλικών συσκευασίας) με τη συσκευασία που περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, πρέπει να τοποθετούνται μόνο μέσα στον πλησιέστερο προς την ιδιοκτησία που τα παράγει κάδο.


15. Oι σακούλες απορριμμάτων πρέπει να τοποθετούνται μέσα στους κάδους με τρόπο που να επιτρέπει στο καπάκι του κάδου να ξανακλείνει ομαλά μετά τη χρήση. Όταν κάποιος κάδος μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων γεμίσει και δεν μπορεί να δεχθεί άλλες ποσότητες απορριμμάτων, τότε οι σακούλες των απορριμμάτων που δεν χωρούν πλέον σ' αυτόν δεν πρέπει να εγκαταλείπονται στο πεζοδρόμιο ή το οδόστρωμα, δίπλα ή έξω από τον κάδο, αλλά να τοποθετούνται στον πλησιέστερο ελεύθερο κάδο ή να μεταφέρονται και να φυλάσσονται σε κατάλληλους χώρους, όπου δεν δημιουργούνται προβλήματα σε γειτονικές κατοικίες και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε κατοικίδια ζώα (π.χ. βεράντες, αυλές, υπόγεια, ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους).


 16. α) Φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κ.α. συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων. Σε περίπτωση απορρίψεώς τους επί του πεζοδρομίου χωρίς συσκευασία (χύμα) ή χωρίς να έχει τηρηθεί η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, επιβάλλεται κάθε φορά στον υπεύθυνο πρόστιμο. Θα πρέπει να υπάρχει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48 ωρών) από την απόθεσή τους.


 β) Υπόλοιπα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαριά κ.α. συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Για τον χρόνο προσωρινής εναπόθεσης προς αποκομιδή, εφαρμόζονται τα οριζόμενα για τα ογκώδη αντικείμενα.


γ) Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικώς από του υπεύθυνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμιξή τους με οικιακά απορρίμματα . 


17. Τα τοξικά - επικίνδυνα απορρίμματα που περιγράφονται στο άρθρο 3 παρ. 3 συλλέγονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού και τη σχετική νομοθεσία. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνση των απορριμμάτων αυτών με δικά τους μέσα και μέχρι την ημέρα της αποκομιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίμματα συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. 


18. Απαγορεύεται η ανάμειξη ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά απορρίμματα και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η ανάμειξη     επικίνδυνων- τοξικών ή μολυσματικών απορριμμάτων ή αποβλήτων με οικιακά απορρίμματα από Νοσοκομεία ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες, απαγορεύεται αυστηρά


19. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του       παρόντος  Κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των ειδικών και επικίνδυνων απορριμμάτων.


20. Ωράριο εναπόθεσης απορριμμάτων.

Η Υπηρεσία Καθαριότητας με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου μπορεί να ορίζει ωράριο          εναπόθεσης απορριμμάτων όπου κρίνει απαραίτητη την εφαρμογή του για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της αποκομιδής. Η καθιέρωση ωραρίου μπορεί να αφορά συγκεκριμένη κατηγορία απορριμμάτων εξαιρώντας τα υπόλοιπα και συγκεκριμένη περιοχή αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων που προκύπτουν (π.χ. τουριστικές περιοχές).

Έχει δε την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα και αναλυτικά τους δημότες για την ημερομηνία έναρξης και λήξης της ενεργοποίησης του ωραρίου που θα προβλέψει.


B.  Υποχρεώσεις  υπευθύνων ειδικών  απορριμμάτων.


α)   Ειδικά για τα απόβλητα από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού , ενότητα ειδικών απορριμμάτων, παράγραφος α, ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα περισυλλογής. Οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λ.π., πρέπει να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα. Υποχρεούνται όμως μέχρι την ημέρα της αποκομιδής ,να κρατούν τα απορρίμματά τους ειδικά συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων και να μη τα βγάζουν στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. 

Ο Δήμος συλλέγει μόνο τα αστικά απόβλητα των βιομηχανιών εκτός της παραγωγικής τους διαδικασίας . 


β)   Ειδικά για τα απόβλητα των νοσοκομείων και θεραπευτηρίων, με εξαίρεση όσων περιγράφονται στο άρθρο 3 ενότητα  ειδικών απορριμμάτων παράγραφος β, οι υπεύθυνοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίσουν:

 • Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεση σε ειδικούς κάδους.

 • Για το χαρακτηρισμό τους ως ΄΄νοσοκομειακά απορρίμματα , μη επικίνδυνα, μη τοξικά ΄΄ με αυτοκόλλητη ετικέτα, σφραγίδα ή καρτέλα πάνω στους κάδους .


γ) Τα απόβλητα εκσκαφών/κατεδαφίσεων και άλλα αδρανή υλικά που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις οικοδομών κ.λ.π., μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπευθύνου εργασιών, σε ειδικό χώρο υποδοχής αδρανών. 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία (χύμα) και χωρίς τη λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από τη διαρροή των υλικών.

Στην περίπτωση που παραμένουν στο πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο Δημοτικό χώρο. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται κάθε φορά με πρόστιμο και θεωρείται  ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο χωρίς άδεια. Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής ή αν από την έκταση της κατάληψης και τον κίνδυνο διασπορά των υλικών, προκαλούνται προβλήματα στην δημόσια υγεία , την ασφάλεια και την ευταξία της πόλης


δ) Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων εκσκαφών/κατεδαφίσεων σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, ρέματα, πάρκα, άλση κ.λ.π. εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, γιατί οι ενέργειες αυτές προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο περιβάλλον, δημιουργώντας εστίες ρύπανσης. 


ε) Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα ασφαλείας για τους  πεζούς και τα οχήματα που προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.


Γ. Υποχρεώσεις  υπευθύνων  τοξικών - επικίνδυνων   απορριμμάτων


α) Τα απορρίμματα που περιγράφονται ως γεωργικά φάρμακα, εκρηκτικά, ραδιενεργά κ. λ. π., φυλάσσονται, αποκομίζονται και διατίθενται με αποκλειστική ευθύνη των υπόχρεων. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων, να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο και η απομάκρυνσή τους να γίνει με δικά τους μέσα. 

β)  Τα απορρίμματα των νοσοκομείων, κλινικών και θεραπευτηρίων γενικά, που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείων και τοκετών, από παθολογοανατομικά - μικροβιολογικά - αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ. λ. π. ,καθώς και φάρμακα ,γάζες, σύριγγες:


 • Τοποθετούνται σε κόκκινου χρώματος πλαστικές ανθεκτικές στεγανές σακούλες με την εμφανή επιγραφή ΄΄ Νοσοκομειακά απορρίμματα επικίνδυνα - μολυσματικά ΄΄  οι οποίες θα κλείνονται καλά και μόνιμα στο πάνω μέρος τους. Τα απορρίμματα αυτά θα τοποθετούνται σε κάδους, ειδικού χρώματος, διαφορετικού από αυτό των κάδων που χρησιμοποιεί για τα αστικά απορρίμματα ο Δήμος , με ανάλογες επιγραφές, που  θα κλειδώνουν με ευθύνη των υπόχρεων ή εναλλακτικά θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικούς χώρους μέσα στα προαναφερθέντα ιδρύματα (σύμφωνα με όλους τους κανόνες υγιεινής), μέχρι την ειδική αποκομιδή τους. 

Η αποκομιδή τους θα πραγματοποιείται με ευθύνη των υπόχρεων, οι οποίοι σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.37591/2031/ ΦΕΚ 1419 Β/1.10.2003 πρέπει να φροντίζουν για την συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, αξιοποίηση, επεξεργασία ή διάθεση. 

Οι υγειονομικές μονάδες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και παράγουν Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων  (ΕΑΥΜ), υποχρεούνται να τα παραδίδουν σε αδειοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του οικείου Δημοτικού Συστήματος συλλογής και μεταφοράς, κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης (παρ. 5 άρθρο 43 Ν. 4819/2021)


    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


    ΑΡΘΡΟ 8 - Υποχρεώσεις υπευθύνων του άρθρου 6 σχετικά με την ανακύκλωση.


Τα στερεά απόβλητα αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης με συνεχώς αυξανόμενες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, δημιουργώντας μία αδικαιολόγητη σπατάλη των φυσικών πόρων.

Στην Ελλάδα για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων ισχύει ο Νόμος 2939 / 2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων ( ΕΟΕΔΣΑΠ)», σύμφωνα με τον οποίο οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται μόνοι ή σε συνεργασία με άλλους φορείς να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Μετέπειτα εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα για την εναλλακτική διαχείριση  όλων των ειδών αποβλήτων.

 Ο Δήμος επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς , τις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τις οικολογικές κινήσεις, τις μαθητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες και άλλους φορείς.  


 1. Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των απορριμμάτων, υλικών συσκευασίας και άλλων προϊόντων στοχεύει:


α) Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και την μείωση του συνολικού όγκου τους  

 πριν από την τελική τους διάθεση.


 β) Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συστημάτων ανακύκλωσης - αξιοποίησης.


 γ) Στην ανάληψη ευθυνών από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).


 δ) Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.


 1. Ο Δήμος σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, υποχρεούται αυτοτελώς ή και σε  συνεργασία με άλλους φορείς, να καταρτίζει και να υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.


3. Εφ' όσον στο Δήμο λειτουργήσει πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις .


4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, που παράγουν μεγάλες ποσότητες ανακυκλωμένων απορριμμάτων, οφείλουν να τα συλλέγουν χωριστά από τα άλλα απορρίμματα, να τα συμπιέζουν και να τα αποδίδουν στο Δήμο σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα περισυλλογής.


5. Ειδικότερα, για την ανακύκλωση χαρτιού - αλουμινίου - γυαλιού - πλαστικού , οι πολίτες μπορούν τοποθετούν τα άχρηστα χαρτικά στους μπλε κάδους, που είναι τοποθετημένοι σε διάφορα σημεία του Δήμου.


6 .Σε περίπτωση ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων χαρτιού ή χαρτοκιβωτίων οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Δήμο στους αριθμούς κλήσεις:


 • ΓΙΑ ΔΕ ΑΥΛΩΝΟΣ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02223031111


 • ΓΙΑ ΔΕ ΚΥΜΗΣ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02222058252


 • ΓΙΑ Δ.Ε ΤΑΜΥΝΕΩΝ -ΔΥΣΤΙΩΝ ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 02223022306


    7. Ο Δήμος Κύμης Αλιβερίου  συνεργάζεται με τα παρακάτω εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής  διαχείρισης :


1.  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


3.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΕΚΚ ( ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ). 


αλλά μπορεί  να αποφασίσει να συνεργαστεί και με  άλλα συστήματα τα οποία έχουν έγκριση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  με γνώμονα πάντα το συμφέρον και το όφελος της πόλης μας. 


         α) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ


Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την υπ’ αριθμόν 10645/ 20.2.2003 υπουργική του απόφαση  (ΦΕΚ 391/2003), εγκρίνει το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ),  που οργανώνει η Ε.Ε.Α.Α. (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης) και αφορά τη συλλογή, τη μεταφορά, την επαναχρησιμοποίηση και την αξιοποίηση των αποβλήτων των συσκευασιών. 


 • Οι συσκευασίες από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, σίδερο,  χωρίς υπολείμματα , καθώς και έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία) πρέπει να ρίχνονται στο ειδικό μπλε κάδο ανακύκλωσης συσκευασιών.


 • Ειδικότερα οι επιχειρήσεις (super market, εμπορικά, κ.τ.λ.) που ο όγκος των ανακυκλώσιμων υλικών είναι μεγάλος, πρέπει να ελαχιστοποιούν τον όγκο τους, πριν οδηγηθούν προς ανακύκλωση. Τα χαρτοκιβώτια πρέπει  να  δεματοποιούνται,  μεγάλες ποσότητες από πλαστικά και γυάλινα μπουκάλια να συσκευάζονται μαζί  και να  τοποθετούνται  στο μπλε κάδο ανακύκλωσης ή κατόπιν συνεννοήσεως σε ειδικό χώρο του καταστήματός τους. β) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα Π.Δ.117 ΦΕΚ 82 Α/5.3.2004 « Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και με την υπ’ αριθμόν 105134/ ΦΕΚ905/17.6.2004 υπουργική  απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε


 • Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται στους κοινούς κάδους απορριμμάτων του Δήμου, ούτε να απορρίπτονται ανεξέλεγκτα σε οικόπεδα και κοινόχρηστους χώρους. 

 • Υπάρχουν δύο σημεία στο Δήμο μας  όπου συλλέγεται ο αποσυρόμενος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός:


1. Στο Αυλωνάρι στον αύλειο χώρο του Περ. Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης (πρώην κτίριο Γεωργικού Συνεταιρισμού).


2. Στον οικισμό Μεντούλι της Τ. Κοινότητας Καλημεριάνων στον αύλειο χώρο του Περ. Γραφείο Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κύμης Κονιστρών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.


 ΑΡΘΡΟ 9   :   Υποχρεώσεις πεζών - οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων. 


1. Απαγορεύεται η απόρριψη άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών συσκευασίας, μικροαντικειμένων, ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Απαγορεύεται επίσης η απόρριψη κάθε είδους απορριμμάτων σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, αθλητικές εγκαταστάσεις, παραλίες κ.α.). Τα παραπάνω αντικείμενα ή προϊόντα πρέπει να φυλάγονται και να ρίχνονται μέσα στο πλησιέστερο διαθέσιμο καλάθι μικροαπορριμμάτων ή κάδο μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων. Η ρύπανση της πόλης με καθένα από τους παραπάνω τρόπους αποτελεί παράβαση. 


2. Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων υλικών, χημικών ή άλλων αντικειμένων, που μπορεί να προκαλέσουν καταστροφές στα καλάθια μικροαπορριμμάτων καθώς και στους κάδους, απαγορεύεται αυστηρά. 


3. Η ρύπανση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων ή άλλων κοινοχρήστων χώρων με μηχανέλαια κάθε είδους οχημάτων αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού. Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να φροντίζουν διαρκώς για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν αμέσως για τον πλήρη καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως π.χ. διαρροή μετά από αιφνίδια βλάβη ή τροχαίο ατύχημα, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας.


4. Οι ιδιοκτήτες ή συνοδοί κατοικίδιων ζώων υποχρεούνται να μεριμνούν για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των ζώων τους σε κάθε κοινόχρηστο χώρο , σε χώρο φιλοξενίας παιδιών, σε αυλές ή εισόδους σχολείων και βρεφονηπιακών σταθμών, προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή δημοτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους.


5. Απαγορεύεται ο σταυλισμός ή εκτροφή ζώων - πτηνών (π.χ. κότες, κατσίκες, βοοειδή, άλογα κ.λ.π.) κοντά σε κατοικημένες περιοχές χωρίς σχετική άδεια. Επίσης απαγορεύεται η διέλευση ζώων μέσα από κατοικημένες περιοχές. 


6. Απαγορεύεται η χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό κατά την πλύση πεζοδρομίων, αυλών, βεραντών, οχημάτων, κ.α. όταν τα απόνερα της πλύσης χύνονται σε κοινόχρηστους χώρους. 


 ΑΡΘΡΟ 10 - Ρύπανση από διαφημίσεις.


1. Απαγορεύεται η εμπορική διαφήμιση εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων. Επίσης απαγορεύεται η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές και συνθήματα και άλλα διαφημιστικά.

2. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων κ. λ. π  σε κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η αντίθετη με την αισθητική και τη λειτουργικότητα των χώρων τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό σε ολόκληρη την κτηματική περιφέρεια του Δήμου. Όσα διαφημιστικά πλαίσια και καταχωρήσεις τοποθετούνται σε δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν καθοριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2946/2001 «περί υπαίθριας διαφήμισης», θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. 

3.Απαγορεύεται η επικόλληση κηδειόχαρτων εκτός των ειδικών πλαισίων και καθορισμένων θέσεων.


 ΑΡΘΡΟ 11 - Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.


1. Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικών ουσιών, συσκευασιών κ. λ. π.),οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς και καλά κλειστούς σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ. λ. π) και να τα τοποθετούν μέσα στα μέσα μηχανικής αποκομιδής το πολύ μισή ώρα πριν από την προγραμματισμένη αποκομιδή. 


2. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.) οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά, να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικροαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους, επιτρέπεται χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης απορριμμάτων δεν θα φέρουν διαφημιστική καταχώρηση, ο αριθμός και η θέση τους θα προβλέπονται στην χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και οι προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με τους σχετικούς όρους, που ο Δήμος έχει θεσπίσει σχετικά με τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να ενημερώνονται για όλα τα παραπάνω στοιχεία, επικοινωνώντας με τη Υπηρεσία Καθαριότητας. 


3. Εάν στην περιοχή εφαρμόζεται πρόγραμμα ανακύκλωσης ή διαλογής στην πηγή, οι υπεύθυνοι των παραπάνω καταστημάτων υποχρεούνται να τοποθετούν ξεχωριστά μέσα για κάθε είδος. Στους μη συμμορφούμενους ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 7, παρ.11.


4. Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους προϊόντων καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων. Απαγορεύεται η ρίψη ή η εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων, που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου.


5. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένοι με ανθεκτικούς σάκους απορριμμάτων . Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή συσκευασιών έξω από τους κάδους ή τα άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα. Στις περιοχές που λόγω ειδικών συνθηκών δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή , αποθηκεύονται προσωρινά σε  χώρους μέχρι την καθορισμένη ώρα αποκομιδής. 


   ΑΡΘΡΟ 12 - Καθαριότητα κοινόχρηστων (δημοτικών ή δημοσίων) χώρων, που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις.


1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, ψητοπωλεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα, που χρησιμοποιούν κατόπιν σχετικής άδειας κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, οφείλουν:


α) Να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από το χρόνο καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου.


β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.


γ) Να διαθέτουν μικρά καλαίσθητα μέσα προσωρινής αποθήκευσης μικροαπορριμμάτων εντός των ορίων του χώρου που έχει διατεθεί.


2. Η αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (π.χ. χώροι ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, αύλειοι χώροι συνεργείων, αποθηκών, εργαστηρίων, σταθμών ανεφοδιασμού καυσίμων κ.α.) που γειτνιάζουν με κατοικίες, σχολεία, κοινόχρηστους χώρους, αποτελεί παράβαση του παρόντος Κανονισμού.


3. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή από τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων πρέπει να γίνεται με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 12 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού.


4. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα , επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ. λ. π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 


5. Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ' όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των απορριμμάτων αυτών. 


6.Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων, κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ. λ. π.) . 

     

7. Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ' όλη την διάρκεια της ημέρας. 


8. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπόνομους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. 


ΑΡΘΡΟ 13 - Καθαριότητα οδών.


1. Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολύνονται οι προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώματος (πλύσιμο, σάρωση κ.λ.π.). Η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής δύο τρόπους:


 α) Με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα και με ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 


 β) Με τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.


2. Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους. 


3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ογκωδών αντικειμένων επί των πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας και βεβαίωση ότι θα παραληφθούν εντός 48ώρου. 
ΑΡΘΡΟ 14 - Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων.


1. Το φορτίο όλων των φορτηγών αυτοκινήτων και γενικά των μεταφορικών μέσων ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να είναι απόλυτα προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους πλήρως καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Σε βάρος κάθε υπευθύνου (ιδιοκτήτη αυτοκινήτου, οδηγού, μεταφορέα κ.λ.π.) που δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, 


2. Απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής, που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της εξυπηρετούμενης επιχείρησης. 


3. Απαγορεύεται αυστηρά Φορτηγά Ι.Χ. ή Δ.Χ. να απορρίπτουν άχρηστα αντικείμενα, απόβλητα, απορρίμματα σε δρόμους, πλατείες, οικόπεδα, ποταμούς, ρέματα και γενικά σε χώρους πέρα των προβλεπομένων στην παρούσα.


ΑΡΘΡΟ 15 - Λαϊκές αγορές


1. Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους αμέσως μετά το πέρας ωραρίου λειτουργίας τους.


2. Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών υπεύθυνοι είναι οι κατά χώρο αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), ανεξάρτητα αν είναι αυτοαπασχολούμενοι ή απασχολούν για λογαριασμό τους τρίτα πρόσωπα.


3. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών ειδικότερα οφείλουν:


α) Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.


β) Να μη καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους καθ' υπέρβαση των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί σύμφωνα με την άδειά τους.


γ) Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργία της λαϊκής αγοράς. 


δ) Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδίως ευπαθών ή ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (π.χ. λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.τ.λ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα, πλαστικά κ.α.).


ε) Να μην εγκαταλείπουν υπολείμματα προϊόντων ή συσκευασιών στους χώρους γύρω από τους πάγκους ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της λαϊκής αγοράς, εκτός κάδων ή σάκων.


στ) Να μη παρακωλύουν, αλλά να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου.


ζ) Να απομακρύνουν χωρίς καθυστέρηση τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί, τηρώντας το προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.


η) Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των βοηθών, εκπροσώπων ή υπαλλήλων τους μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.


ι) Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αδειούχοι πωλητές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των λαϊκών αγορών αναπληρώνονται ή βοηθούνται στις εργασίες τους από συνεργάτες ή υπαλλήλους.


4. Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου με ρίψη ή εγκατάλειψη κάθε είδους απορριμμάτων κατά παράβαση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού απαγορεύεται.

5. Μετά τη λήξη της εργασίας τους, οι πωλητές οφείλουν να καθαρίζουν επιμελώς το χώρο τους και να αποσύρουν κάθε κινητή κατασκευή, ώστε να καθίσταται ευχερής ο καθαρισμός της έκτασης της λαϊκής αγοράς από τις υπηρεσίες του Δήμου. 


ΑΡΘΡΟ 16 – Καθαριότητα των ακτών


Η Καθαριότητα των ακτών είναι αρμοδιότητα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου. Η αποκομιδή των απορριμμάτων, ιδιαίτερα σε παραλίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο πρέπει να γίνεται σε τακτική βάση. Η τοποθέτηση ικανοποιητικού αριθμού κάδων είναι υποχρεωτική και βοηθά στην καθαριότητα των ακτών.

Οι λουόμενοι υποχρεούνται να ρίχνουν τα απορρίμματά τους στους ειδικούς αυτούς κάδους. Απαγορεύεται επίσης :

Η εναπόθεση απορριμμάτων σε όλο το μήκος των ακτών.

Η κατασκήνωση, διανυκτέρευση με οποιαδήποτε τρόπο και μέσο. στην παραλία.

Η χρήση κάθε είδους φωτιάς

Η χρήση σαπουνιού στις ντουζιέρες και η οποιαδήποτε χρήση του νερού πέραν της προβλεπόμενης.

Η οδήγηση στην παραλία εκτός από ειδικές περιπτώσεις καθώς και η οδήγηση μοτοποδηλάτων.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ.


 ΑΡΘΡΟ 17 - Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη).


1. Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.


2. Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.


3. Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακάθαρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.


4. Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ. λ. π.) πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου του ίδιου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακάθαρτων κοινόχρηστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ. λ. π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.


5. Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από μια και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.


ΑΡΘΡΟ 18 - Καθαριότητα οικοπέδων.


 1. Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.


2. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρο 1 του Π.Δ. της 12.4.1929 («Διατάξεις περιφράξεως οικοπέδων»). 


 3. Ο Δήμος, εφ' όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, κ. λ. π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.


4. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012 οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.


Για τους παραβάτες του παρόντος άρθρου ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:


Διαπίστωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (π.χ. Διεύθυνσης Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας, Υπηρεσία Καθαριότητας κ.λ.π.), σχετικά με την ανάγκη καθαρισμού του οικοπέδου.

 1.  Έρευνα για την αναζήτηση του ιδιοκτήτη.

 2.  Έγγραφο προς τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου ώστε να προβεί σε άμεσο καθαρισμό, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας 5 ημερών στο οποίο θα επισημαίνονται οι κυρώσεις που θα έχει εάν δεν συμμορφωθεί από την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

 3. Έκθεση αυτοψίας του Δήμου, που περιγράφει τη σχετική παράβαση και τη διαδικασία ελέγχου και επανελέγχων της ιδιοκτησίας προς την Πολιτική Προστασία.

 4.  Βεβαίωση για τη μη συμμόρφωση χρηματικού προστίμου εις βάρος του ιδιοκτήτη από την Πολιτική Προστασία και έγγραφο προς την Εισαγγελία για σχετική παραγγελία καθαρισμού.

 5.  Καθαρισμός οικοπέδου και καταλογισμός των σχετικών δαπανών καθαρισμού και απομάκρυνσης των απορριμμάτων και απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων από την Υπηρεσία Καθαριότητας, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κλπ. Σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισμού.

 6.  Έγγραφη επίδοση ειδοποίησης στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου της βεβαίωσης παράβασης από τον Δήμο και έγγραφη ενημέρωση προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την εφαρμογή των ποινικών κυρώσεων κατά αρμοδιότητα της.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η ανεύρεση ιδιοκτητών και απαιτείται ο καθαρισμός, ενημερώνεται ο Εισαγγελέας προκειμένου να δοθεί η σχετική άδεια καθαρισμού στην αρμόδια υπηρεσία.


    5. Εγκαταλελειμμένο όχημα σε οικόπεδο χαρακτηρίζεται ως στερεό απόβλητο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 116/05-03-2004 και της ΚΥΑ 1002901/67/2002- ΦΕΚ57/Β/24-1-2002 . Εφόσον το εγκαταλελειμμένο οχήματα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ως στερεά απόβλητα, αρμόδια υπηρεσία για την απομάκρυνση τους από  είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου σύμφωνα με την κατά περίπτωση νομοθεσία.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' :    - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ


 ΑΡΘΡΟ 19 – Οικοδομικές Εργασίες - Α.Ε.Κ.Κ.


1. Σε κάθε εκτελούμενη οικοδομική εργασία σύμφωνα με το άρθρο 43του Ν. 4495/17 , με ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου, του επιβλέποντος μηχανικού και του αρμόδιου εργολάβου στο χώρο του εργοταξίου πρέπει να υπάρχουν:


 •  α) Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.


 •  β) Πινακίδα που προβλέπεται από το Νόμο με τον αριθμό της αδείας και την ημερομηνία έκδοσής της.


 •  γ) Άδεια από το Δήμο για την κατάληψη του πεζοδρομίου ή οδοστρώματος, εφ' όσον αυτά χρησιμοποιούνται για εναπόθεση υλικών κ. λ. π.


2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από την υπηρεσία του Δήμου τα εγκεκριμένα από την Πολεοδομία σχέδια, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν αμέσως να τα παρουσιάζουν, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος των εκτελούμενων κατασκευών.


 1. Η μη τήρηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου συνεπάγεται, πέρα από την επιβολή από το Δήμο των σχετικών προστίμων σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων και την κίνηση της διαδικασίας διακοπής των εργασιών.


 1.  Πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν:


 α) Να θεωρούν την οικοδομική άδεια από το Αστυνομικό Τμήμα.


 β) Να εφοδιάζονται από το Δήμο με άδεια κατάληψης πεζοδρομίου - οδοστρώματος καταβάλλοντας το αντίστοιχο τέλος. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να γίνει κατάληψη του πεζοδρομίου, να υποβάλουν ανάλογη υπεύθυνη δήλωση.


 γ) Να προσκομίζουν στο Δήμο εγγυητική επιστολή (το υπόδειγμα της οποίας θα χορηγεί ο Δήμος) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού (€ 20) είκοσι ευρώ ανά μέτρο μήκους της πρόσοψης, η οποία και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο μετά την πλήρη περαίωση των εργασιών και εφ' όσον δεν προκλήθηκαν ζημίες στους Δημοτικούς χώρους από την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών (π.χ. μπάζα, τσιμέντα στο πεζοδρόμιο και το οδόστρωμα, άλλες φθορές στα πεζοδρόμια, παραλείψεις πλακόστρωσης πεζοδρομίου κ. λ. π.). Τα παραπάνω θα πιστοποιούνται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.


 1. Οι παραπάνω υπεύθυνοι υποχρεούνται να τηρούν τον χώρο οικοδομικών εργασιών ασφαλισμένο με περίφραξη και προειδοποιητική πινακίδα που να απαγορεύει την είσοδο στους μη έχοντες εργασία, ενώ σε περίπτωση κατάληψης πεζοδρομίου ή οδοστρώματος πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία πεζών και οχημάτων.


6. Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου, οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον εγκιβωτισμό των αδρανών υλικών (π.χ. οριοθέτηση του χώρου προσωρινής εναπόθεσης με μαδέρια, τσιμεντόλιθους, λαμαρίνες κ.α.), ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπισή τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Τα ελαφρά υλικά, που παρασύρονται από τον αέρα (άμμος, μαρμαρόσκονη, μπάζα κ.α.), πρέπει να καταβρέχονται συχνά, ώστε να μη παρασύρονται από τον άνεμο.


7. Η διαχείριση της παραγωγής των  αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών (ΑΕΚΚ ) ρυθμίζεται από το Ν.4685/2020 « Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας ,ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις ».  

Οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα.


Για να εξαλειφθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψη υλικών κατεδαφίσεων ή εκσκαφών (ΑΕΚΚ ) σε δημοτικούς και δημόσιους χώρους, ποτάμια, πάρκα κ. λ. π., θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:


α)  Όταν εκδίδεται μια άδεια κατεδαφίσεως, ο εκ του Νόμου υπόχρεος θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή του να προσδιορίζει επακριβώς το σημείο απόθεσης των υλικών κατεδαφίσεως, το οποίο απαγορεύεται να είναι Δημοτική ή Δημόσια έκταση αλλά ιδιωτική, εφόσον στα όρια του Δήμου μας δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος υποδοχής απόβλητων εκσκαφών κατεδαφίσεων.


β) Η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται μαζί με τα έγγραφα που καταθέτει για την έκδοση της άδειας κατεδαφίσεως. Επίσης θα ειδοποιεί εγγράφως τον Τομέα Πολεοδομίας  πριν την απόθεση των υλικών, ώστε να μπορεί να γίνεται αυτοψία από υπάλληλο της Πολεοδομίας για την εξακρίβωση των αναγραφόμενων στην υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου.


γ) Κατόπιν θα εκδίδεται σχετική βεβαίωση. Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε μη προβλεπόμενο χώρο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο.

    

δ) Αντίστοιχη υποχρέωση θα πρέπει να έχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες που νοικιάζουν CONDAINERS για συλλογή απόβλητα εκσκαφών κατεδαφίσεων και στη συνέχεια τα απομακρύνουν. Θα πρέπει να γνωστοποιούν εγγράφως τα σημεία απόθεσης των υλικών αυτών. Τα σημεία αυτά απαγορεύεται να είναι δημοτική ή δημόσια έκταση αλλά ιδιωτική, εφόσον στα όρια του Δήμου μας δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος υποδοχής αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων.

   Σε περίπτωση που η απόθεση γίνει σε μη προβλεπόμενο χώρο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση, θα επιβάλλεται πρόστιμο.

   

8. Σε περίπτωση που σε κοινόχρηστους χώρους εγκαταλείπονται οικοδομικά υλικά ή υλικά     κατεδαφίσεων (μπάζα) πλέον του τριημέρου, ο Δήμος τα απομακρύνει με δικά του μέσα και στη συνέχεια καταλογίζει σε βάρος των παραπάνω υπευθύνων όλες τις σχετικές δαπάνες και πρόστιμο.


9.Η εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή απόβλητων εκσκαφών κατεδαφίσεων στους κάδους ανακύκλωσης απαγορεύεται αυστηρά.


10. Τα στερεά κινητά υλικά, που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, πρέπει να είναι κατά τρόπο ασφαλή στερεωμένα για την πρόληψη ατυχήματος, ενώ τα περιφράγματα για τον ίδιο λόγο πρέπει να είναι πλήρη και ασφαλή. Για τους ίδιους λόγους επιβάλλεται η σήμανση με σχετικές (πλαστικές) πινακίδες και η τοποθέτηση ασπροκόκκινης ταινίας, ενώ όταν καταλαμβάνεται μέρος οδοστρώματος η σήμανση κατά τη νύχτα πρέπει να είναι φωσφορίζουσα.


11. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, με τη        διαπίστωση κάθε παράβασης των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων από αριθμό 2 έως και 9 του παρόντος άρθρου του παρόντος Κανονισμού, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη αντίστοιχο χρηματικό πρόστιμο, εφ' όσον από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση (π.χ. κατάπτωση εγγυητικής επιστολής).


12. Η άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με οικοδομικά υλικά προ ανεγειρόμενων οικοδομών χορηγείται από το Δήμο για πρώτη φορά με διάρκεια μέχρι και (6) μηνών. Μετά την παρέλευση του παραπάνω εξαμήνου οι υπεύθυνοι για την ανέγερση της οικοδομής υποχρεούνται να εναποθέτουν τα κάθε είδους οικοδομικά υλικά εντός του ισογείου της οικοδομής ή στην πυλωτή αυτής και να αποδεσμεύουν τους κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τεχνικούς λόγους η παραπάνω λύση, ο Δήμος μπορεί να παρατείνει την άδεια αυτή για χρονικό διάστημα ενός ακόμα εξαμήνου και αν χρειασθεί παράταση της συγκεκριμένης άδειας πέραν του έτους, γνωματεύει σχετικά τριμελής επιτροπή της  Πολεοδομίας. Το τέλος χρήσης του κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παράτασης αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο του διπλάσιου του προηγουμένου εξαμήνου.


13. Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς τη σχετική άδεια του Δήμου τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο βάσει του άρθρου 3 παρ. 8 του Ν. 1080/80.


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ


 ΑΡΘΡΟ 20 – Προσφυγές 


Κατά των επιβαλλόμενων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ένδικων μέσων και βοηθημάτων, με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της οριζόμενης από το άρθρο 7 παράγραφος 8 του Ν. 2307/1995 Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Με τον πιο πάνω κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

  ΑΡΘΡΟ 21 - ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


 Αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (Προϊστάμενος , Επόπτες και Υπεύθυνοι των Περιφερειακών Γραφείων Καθαριότητας ) του οποίου τα καθήκοντα περί εφαρμογής του παρόντα  θα ανατεθούν με απόφαση Δημάρχου. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού βεβαιώνονται από τους      προαναφερόμενους   υπευθύνους.

Τα πρόστιμα, τα τέλη  και οι λοιπές ποινές που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό      επιβάλλονται  ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας ή και με Απόφαση Δημάρχου και εισπράττονται με βάση τις διατάξεις  του Κ.Ε.Δ.Ε. (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).

Η κλιμάκωση των προστίμων από το κατώτερο και το ανώτατο όριο σχετίζεται με τον όγκο των  απορριμμάτων, το βαθμό, την έκταση, την επικινδυνότητα και τη σοβαρότητα της ρύπανσης.

Ο παραβάτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει το διοικητικό πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών.

Ο παραβάτης μπορεί, αν επιθυμεί, να εμφανιστεί σε τρεις (3) ημέρες από την σύνταξη της έκθεσης βεβαίωσης της παράβασης στον Προϊστάμενο  της Υπηρεσίας Καθαριότητας προκειμένου για την υποβολή αντιρρήσεων - ενστάσεων.

Σε περίπτωση που ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της τριήμερης προθεσμίας από την βεβαίωση της παράβασης, είτε εμφανιστεί και οι αντιρρήσεις- ενστάσεις κριθούν αβάσιμες, επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση που έκανε.

Τα πρόστιμα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να αναπροσαρμόζονται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

 Έσοδα από πρόστιμα

Τα έσοδα από πρόστιμα που αφορούν σε παραβάσεις του παρόντος κανονισμού, κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό και ενισχύουν τους κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου για την καθαριότητα, όπως  ενίσχυση της υλικοτεχνικού εξοπλισμού, χρηματοδότηση για καμπάνιες επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών για την καθαριότητα την ανακύκλωση και την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης ομάδες εθελοντισμού για την καθαριότητα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Κίνητρα και επιβραβεύσεις 

Ο Δήμος, προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια για καθαρότερη πόλη, μπορεί, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, να θεσπίζει κίνητρα και επιβραβεύσεις σε όσους συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην επιτυχία των προγραμμάτων (σχολεία, οργανώσεις, πολίτες, εργαζόμενους, γειτονιές, εταιρίες κλπ.).»


ΑΡΘΡΟ 22 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ


Α/Α

Περιγραφή Παράβασης

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Άρθρο

Κανονισμού

1.

Τέλος αποκομιδής ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων

80,00€

ανά κυβικό μέτρο

Άρθρο 4 παρ. 2

2.

Τέλος αποκομιδής απορριμμάτων μετά το πέρας των εκδηλώσεων

150,00 - 500,00€

Άρθρο 5 παρ. 7

3.

Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους προς αποφυγή φωτιάς

0,50€

Ανά τετραγωνικό μέτρο. Ελάχιστη χρέωση 300 € & Πρόστιμο 100 €

Άρθρο 17 παρ. 4ΑΡΘΡΟ 23 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ


Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού στηρίζεται στη συνείδηση και στη συνεχή συνεργασία των κατοίκων της πόλης μας για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Η Δημοτική Αρχή ως έσχατο μέτρο τήρησης του κανονισμού αυτού επιβάλλει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 3 του ΚΔΚ Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α/114/06) τα παρακάτω πρόστιμα για κάθε κατηγορία παράβασης ως εξής:


Α/Α

Περιγραφή Παράβασης

Επιβαλλόμενο Πρόστιμο

Άρθρο

Κανονισμού

1.

Για τη μη τήρηση καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων που χρησιμοποιούνται από διοργανωτές εκδηλώσεων (πολιτιστικών και αθλητικών} κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας αυτών (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

300,00 €

Άρθρο 5 παρ. 7

2.

Ρύπανση με μικροαπορρίμματα μνημείων, αγαλμάτων και αρχαιολογικών χώρων, δημοσίων κτιρίων και ιερών ναών. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 5 παρ. 9

3.

Ρύπανση ή Μερική/Ολική καταστροφή των κάδων αποβλήτων ή άλλων μέσων συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων συνεπεία βανδαλισμού (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

300,00 €

ενώ επίσης καταλογίζονται σε βάρος του παραβάτη και όλες οι σχετικές δαπάνες αποκατάστασης. Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 5 παρ. 10

4.

Αυθαίρετη μετακίνηση κάδου μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων και μικροαπορριμμάτων από τη θέση που έχει υποδειχθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου Ο.Τ.Α. α' βαθμού, καθώς και την αυθαίρετη αφαίρεση των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων των κάδων. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

300,00 €


Άρθρο 7 παρ. 2

5.

Ρύπανση με οποιονδήποτε τρόπο των οδών, πεζοδρομίων, κολώvωv, κάδων αποβλήτων, καλαθιών και λοιπών μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων, όπως ενδεικτικά με έντυπα, με αναγραφή συνθημάτων, με επικόλληση αυτοκόλλητων. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 7 παρ. 3

6.

Εναπόθεση αστικών αποβλήτων εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης, όπως έμπροσθεν ξένης ιδιοκτησίας, σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους ή πεζοδρόμια, σε δέντρα ή κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, υπό την επιφύλαξη διαφορετικής πρόβλεψης στο οικείο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).  (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 7 παρ. 5

7.

Μη ελαχιστοποίηση του όγκου με συμπίεση ή άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως περίδεση, των κάθε μορφής αποβλήτων συσκευασιών και χαρτοκιβωτίων που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πριν την εναπόθεσή τους σε κάδους ανακύκλωσης. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)  

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά η παραπάνω παράβαση, ως κύρωση επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών

Άρθρο 7 παρ. 6

8.

Βρώμικοι κάδοι, συμπιεστές, καλάθια ιδιωτών ή επιχειρήσεων που βρίσκονται σε ακάλυπτους χώρους.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 7 παρ. 7

9.

Εναπόθεση εκτός των κάδων μηχανικής αποκομιδής ή άλλων μέσων προσωρινής συλλογής και αποθήκευσης αποβλήτων ή συσκευασιών που προέρχονται από εμπορικά καταστήματα, υπεραγορές τροφίμων και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Στην τρίτη υποτροπή επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα τριών (3) ημερών

Άρθρο 7 παρ. 8

10.

Εναπόθεση των ανωτέρω απορριμμάτων σε οικόπεδα ή σε ακάλυπτους χώρους.

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 7 παρ. 9

11.

Εναπόθεση ανάμεικτων αστικών αποβλήτων σε κάδους ανακύκλωσης ή αποβλήτων ανακύκλωσης σε κάδους σύμμεικτων αποβλήτων (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή


Άρθρο 7 παρ. 10

12.

Αφαίρεση ανακυκλώσιμων υλικών μέσα από τους κάδους ανακύκλωσης

500,00€ και άσκηση δίωξης για κλοπή δημοσίου υλικού

Άρθρο 7 παρ. 10

13.

Εναπόθεση βλαστικών (πράσινων) αποβλήτων, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής, ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48 ωρών) από την απόθεσή τους. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή


Άρθρο 7 παρ. 16

14.

Απόρριψη τοξικών - επικίνδυνων και βιομηχανικών αποβλήτων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα από οποιαδήποτε δραστηριότητα. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε Τρίτη υποτροπή διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

Άρθρο 7 παρ. 17

15.

Εγκατάλειψη επικινδύνων, συμπεριλαμβανομένων των μολυσματικών, αποβλήτων υγειονομικών μονάδων στο πεζοδρόμιο ή σε άλλο κοινόχρηστο χώρο, ή την απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων σε κάδους που προορίζονται για αστικά απόβλητα. Το ίδιο ισχύει και για λοιπές δραστηριότητες πλην των υγειονομικών μονάδων  (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε Τρίτη υποτροπή διακοπή λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών

Άρθρο 7 παρ. 18

16.

Παραβίαση ωραρίου εναπόθεσης απορριμμάτων 

150,00€

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 7 παρ. 20

17.

Εναπόθεση αποβλήτων επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, χωρίς την κατάλληλη συσκευασία, χωρίς λήψη προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια των πεζών και οχημάτων και χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την απόθεσή τους (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

500,00€


Άρθρο 7Β παρ. γ,δ

18.

Εναπόθεση κάθε είδους προϊόντων ή υλικών προερχομένων από εκσκαφές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις σε ρέματα, πάρκα, άλση και δασικές εκτάσεις. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

1.000,00€


19.

Απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός των κάδων σύμμεικτων αποβλήτων ή των κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

300,00€

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 8 παρ. 7.β

20.

Απόρριψη χαρτιών, πακέτων, μικροαντικειμένων σε πεζοδρόμια, κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.λ.π.)

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 9 παρ. 1

21.

Απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, εύφλεκτων ή χημικών υλικών στους κάδους και στα καλαθάκια απορριμμάτων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή – Επιπλέον Κόστος αποκατάστασης 150,0 €

Άρθρο 9 παρ. 2

22.

Ρύπανση οδοστρωμάτων πεζοδρομίων ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με μηχανέλαια οχημάτων

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 9 παρ. 3

23.

Ρύπανση από περιττώματα κατοικίδιων ζώων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 9 παρ. 4

24.

Σταυλισμός ή εκτροφή ζώων σε κατοικημένη περιοχή χωρίς άδεια.

500,00€

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 1.500,00€

Άρθρο 9 παρ. 5

25.

Ρύπανση κοινόχρηστων χώρων από χρήση απορρυπαντικών ή άλλων ουσιών που δημιουργούν αφρό π.χ. πλύσιμο οχημάτων κ.λ.π.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 9 παρ. 6

26.

Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ-βολάν, φυλλάδια, εναέριες επιγραφές.

300,00 € - 1.500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 10 παρ. 1

27.

Εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους.

300,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 10 παρ. 2

28.

Κηδειόχαρτα εκτός πλαισίων και καθορισμένων σημείων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 10 παρ. 3

29.

Εναπόθεση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπολειμμάτων τροφών έξω από κάδους.

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε τρίτη υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων

Άρθρο 11 παρ. 1

30.

Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περιπτέρων, κυλικείων κ.α. από επιτόπια κατανάλωση προσφερομένων ειδών (καφέ, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κ.λ.π.).

150,00 €

Σε υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων

Άρθρο 11 παρ. 2&5

31.

Ρύπανση από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος οδών, πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από προϊόντα καθαρισμού καταστημάτων ή ιδιωτικών χώρων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 11 παρ. 4

32.

Αμέλεια καθαρισμού κοινόχρηστων ή ελεύθερων ιδιωτικών χώρων επιχειρήσεων (χώροι τραπεζοκαθισμάτων - αποθήκες -πάρκινγκ κ.α) δίπλα σε σχολεία, κατοικίες κ.α. και ρύπανση από διασκορπισμό των απορριμμάτων

100,00 € - 300,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 12 παρ. 2&5

33.

Εναπόθεση σε πεζοδρόμιο, οδόστρωμα ή πλατεία οποιουδήποτε αντικείμενου ή υλικού από καταστήματα (ψυγεία, πάγκοι, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, κιβώτια ποτών κ.α.).

100,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε τρίτη υποτροπή αφαίρεση της άδειας τραπεζοκαθισμάτων

Άρθρο 12 παρ. 4

34.

Πραγματοποίηση εργασιών χωρίς άδεια σε πεζοδρόμια - δρόμους από καταστήματα ή συνεργεία, που ρυπαίνουν τους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους.

200,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 12 παρ. 6

35.

Εναπόθεση πάσης φύσης υλικών συσκευασίας έξω από τον χώρο των περιπτέρων.

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 12 παρ. 7

36.

Απόρριψη μηχανέλαιων από συνεργεία οχημάτων ή μαγειρικών ελαίων από επιχειρήσεις εστίασης στο αποχετευτικό δίκτυο ή σε δίκτυα απορροής επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ, το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή. Σε τρίτη υποτροπή επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας των παραπάνω δραστηριοτήτων για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

Άρθρο 12 παρ. 8

37.

Στάθμευση μπροστά από κάδους (εμποδίζεται η εναπόθεση απορριμμάτων ή η αποκομιδή τους).

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 13 παρ. 2

38.

Εναπόθεση λοιπών ογκωδών αποβλήτων, όπως είδη επίπλωσης, στρώματα ύπνου και άλλα, επί του πεζοδρομίου ή του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου, χωρίς προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας δημοτικής αρχής ότι τα ανωτέρω απόβλητα θα παραληφθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την απόθεσή τους. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

500,00 €


Άρθρο 13 παρ. 3

39.

Μη χρησιμοποίηση ειδικού προστατευτικού καλύμματος από φορτηγά που μεταφέρουν υλικά ή διάφορες συσκευασίες

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 14 παρ. 1

40.

Ρύπανση από απορρίμματα που προέρχονται από φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 14 παρ. 2

41.

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. που αδειάζουν απορρίμματα - μπάζα κ.λ.π. σε δρόμους , πλατείες , ποταμούς ρέματα κ.λ.π.

200,00 € - 1.000,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 14 παρ. 3

42.

Ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών ή χώρων άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

150,00 € - 250,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 15 παρ. 4

43.

Μη καθαρισμός χώρου λαϊκής αγοράς και μη απομάκρυνση κάθε κινητής κατασκευής.

100,00 € - 500,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 15 παρ. 5

44.

Ρύπανση Παραλιών

100,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 16

45.

Σε περίπτωση νόμιμης κατάληψης πεζοδρομίου εγκιβωτισμός των αδρανών υλικών ώστε να αποτρέπεται η διασκόρπιση τους από νερά ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία 

150,00 €

Διπλασιάζεται σε υποτροπή

Άρθρο 19 παρ. 6

46.

Μη απομάκρυνση των υλικών εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων και εν γένει οικοδομικών υλικών μετά την πάροδο της οριζόμενης από την οικεία δημοτική αρχή τριήμερης προθεσμίας στην περίπτωση εκτέλεσης εργασιών από Οργανισμό Κοινής Ωφελείας και άλλους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

1.000,00 €

στον εργολάβο του έργου

Άρθρο 19 παρ. 8

47.

Εγκατάλειψη αδρανών υλικών από εργολάβους ή συλλέκτες μεταφορείς σε κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση η οριστική αφαίρεση της άδειάς τους. (Παρ. ΙΧ άρθρου 75 Ν. 4819/2021)

1.000,00 €

Σε περίπτωση υποτροπής αφαίρεση αδείας

48.

Εναπόθεση οικοδομικών υλικών ή απόβλητων εκσκαφών κατεδαφίσεων στους κάδους ανακύκλωσης.

500,00€ ανά κάδο ανακύκλωσης

Άρθρο 19 παρ. 9


         

    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ – Τελικές Διατάξεις


Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει αμέσως μετά την κατά νόμο έγκρισή του.

Η αναπροσαρμογή των προστίμων καθορίζονται με ιδιαίτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω πρόστιμα είναι αυτοτελή σε σχέση με τυχόν άλλες διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις ή πρόστιμα που επιβάλλουν άλλες αρμόδιες Αρχές και ούτε αποτελούν αστική αποκατάσταση του Δήμου σε περίπτωση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημιάς έχουν προκαλέσει και συντρέχουν με αυτές.

Η Καθαριότητα της πόλης και των οικισμών που αποβλέπει σε άνετες και υγιεινές συνθήκες ζωής στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες.

Κάθε δημότης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι και δική του υπόθεση.

Κάθε δημότης έχει υποχρέωση να είναι ενεργό άτομο και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους τους συνδημότες του που παραβιάζουν τις διατάξεις καθαριότητας του παρόντος Κανονισμού.

Κάθε δημότης οφείλει να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραβάσεις που υποπίπτουν στην αντίληψη του, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Η Διεύθυνση Καθαριότητας είναι στη διάθεση κάθε δημότη, επιχειρηματία ή φορέα για αμοιβαία συνεργασία ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.


ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


 • Ν.3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης άρθρο 1, Σύσταση Δήμων, άρθρο 94 Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων

 • Ν.1080/1980 άρθρο 3 για κάλυψη πεζοδρομίων με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του

 • Ν.1080/1980 άρθρο 19 κυρώσεις

 • Ν. 1144/1981 τέλη διαφημίσεων ΟΤΑ

 • Ν.1337/1983 άρθρο 40, παρ. 2 «οικιστικός νόμος»

 • Ν.1416/1984 «ΟΤΑ (άρθρο 54)»

 • Ν.1491/1984 «Διαφημίσεις

 • Ν. 1650/1986 για το περιβάλλον

 • Ν. 2307/1995 «τροποποίηση νομοθεσίας ΟΤΑ, ιθαγένειας, κλπ.»

 • Ν.2323/1995 για το υπαίθριο εμπόριο όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3377/05

 • Ν.2696/1999 «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3542/2007

 • Ν.2939/2001 ΦΕΚ Α' 179/200 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των

         συσκευασιών και άλλων προϊόντων, ίδρυση εθνικού οργανισμού εναλλακτικής 

         διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.)»

 • Ν.2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων»

 • Ν.3074/2002«Δημόσια Διοίκηση»

 • Ν.1832/2003«Τροποποίηση νομοθεσίας και λοιπά»

 • Ν.3170/2003ΦΕΚ Α'191/03 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς

          και άλλες διατάξεις»

 • Ν.3325/2005«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων»

 • Ν. 3370/2005«Οργάνωση κα λειτουργία υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας»

 • Ν.3447/200«Έμμονοι οργανικοί ρύποι»

 • Ν.3463/2006«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»

 • Ν.4495/2017 Εκτέλεση οικοδομικών εργασιών

 • Ν.4685/2020 Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας(ΦΕΚ 92/Α/07-05-2020) 

 • Ν.4819/2021 Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις.

 • Π.Δ.363/1995 ΦΕΚ Α'193/95«Σύστημα επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής της κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ΚΕΚ)»

 • Π.Δ.16/1996«Προδιαγραφές Υγείας στους χώρους εργασίας»

 • Π.Δ.17/1996«Μέτρα ασφαλείας - Υγείας εργαζομένων»

 • Π.Δ.27/1999περί «κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας»

 • Π.Δ.23/2002«Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας»

 • Π.Δ.82/2004 «Απόβλητα, λιπαντικά, έλαια»

 • Π.Δ. 109/2004 «Μεταχειρισμένα Ελαστικά Οχημάτων»

 • Π.Δ.115/2004 «Χρησιμοποιούμενες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές»

 • Π.Δ. 116/2004«Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής»

 • Π.Δ. 117/2004 «Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός»

 • Π.Δ 58/200 «Λαϊκές Αγορές»

 • Π.Δ. 186/2005 «Προστασία εργαζομένων από κινδύνους και βιολογικούς

          παράγοντες»

 • Π.Δ.254/2005 «Υπαίθριο Εμπόριο»

 • Π.Δ.51/2006 «Οδηγός για λαϊκές αγορές»

 • ΚΥΑ 49541/1424/9.7.86 για τα στερεά απόβλητα

 • ΚΥΑ 72751/3054/1.11.86 για τα τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα

 • ΚΥΑ Φ50/92491/4358/94 ΦΕΚ Β'797/94 «Ανάθεση εποπτείας, εφαρμογής και καλής λειτουργίας του συστήματος ΚΕΚ»

 • ΚΥΑ 113944/1944/97 ΦΕΚ Β'1016/97 σχετικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό διαχείρισης στερεών αποβλήτων

 • ΚΥΑ 114218/97 ΦΕΚ Β'1016/97«Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

 • ΚΥΑ 14312/1302/2000 ΦΕΚ Β'723/2000 «Συμπλήρωση και εξειδίκευση του

          Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων»

 • ΚΥΑ 1002901/67/2002-ΦΕΚ57/Β/24-1-2002 Διαδικασία χαρακτηρισμού εγκαταλελειμμένου οχήματος  ως στερεό απόβλητο.

 • Υ.Α 10645/20.2.2003 (ΦΕΚ 391/2003) Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ)

 • ΚΥΑ Η.Π37591/2031/ΦΕΚ1419Β/1.10.2003«Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες ».

 • ΚΥΑ 53361/2006 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ

          και μέτρα Προληπτικής Ιατρικής».

 • Υ.Α. 69728/824/1996 ΦΕΚ Β'358/1996 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων».

 • Υ.Α. 50910/2727/2003 ΦΕΚ Β'1909/2003 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων».

 • Υ.Α. 13588/725/2006 «Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων ».

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 75/42  ΦΕΚ Β'444/1986

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 89/391/ΕΟΚ για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα.

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ. 2005/84/ΕΟΚ και 2005/90/ΕΟΚ «Επικίνδυνες ουσίες» N.3731/23-12-08, άρθρο 1 Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΣ.

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ.2018/844

 • Οδηγία της Ε.Ο.Κ.2019/692

 • Η αστυνομική διάταξη 1023/2/37/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»

 • Υ.Α. ΑΙΒ8577/83 Υγειονομική Διάταξη «Υγειονομικός Έλεγχος αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος»