Περιφέρεια: Προγραμματικές συμβάσεις για την εκτέλεση έργων προϋπολογισμού 1.060.000 €


 

Προγραμματικές συμβάσεις για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας Αναστασία Ψυχογυιού – Μακαρώνα.

 

Πρόκειται για δύο υποέργα, τα οποία περιλαμβάνονται στο έργο: «Αποκατάσταση των βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας του Δήμου Χαλκιδέων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (Σφοδρή κακοκαιρία "Θάλεια" στις 08 & 09 - 08 - 2020».

 

Το συγκεκριμένο έργο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με συνολικό προϋπολογισμό 9.380.000 €, από το 2020. Ακολούθησε ο προσυμβατικός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθμόν 20/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Αντικείμενο των προγραμματικών συμβάσεων είναι ο καθορισμός νομικού πλαισίου συνεργασίας του φορέα χρηματοδότησης, που είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με τον Δήμο Χαλκιδέων και την ΔΕΥΑΧ, που θα δημοπρατήσουν και θα επιβλέψουν την εκτέλεση των ακόλουθων έργων:

  1. « Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ληλαντίων», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 350.000 €, χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να αντικατασταθούν τμήματα του υπόγειου δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της «ΝΕΟΣΕΤ» στο Βασιλικό, στην Παραλία Μπουρτζίου και στην περιοχή «Όασις» Μπουρτζίου, στην περιοχή του νεκροταφείου των Φύλλων, όπως και ο εσωτερικός αγωγός στα Φύλλα.

  2. «Αποκατάσταση τριών γεωτρήσεων και διασύνδεσή τους με υφιστάμενες δεξαμενές», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ύψους 710.000 , χωρίς ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, για την αποκατάσταση της υδροδότησης στις Δημοτικές Κοινότητες Βασιλικού (Λευκαντί και Μαλακώντα) και Αγίου Νικολάου, προβλέπεται η διάνοιξη τριών νέων γεωτρήσεων στις θέσεις: «Κεραίες», «Βράχος» και «Μύτικας 2», σε αντικατάσταση των τριών γεωτρήσεων («Ποτάμι 1», «Ποτάμι 2» και «Αγ. Νικόλαος») που καταστράφηκαν από την κακοκαιρία. Το έργο περιλαμβάνει ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό  και διασύνδεση με υφιστάμενες δεξαμενές και με τον υδατόπυργο του Αγ. Νικολάου.

Μετά την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συμπράττουμε με τον Δήμο Χαλκιδέων και τη ΔΕΥΑΧ, προκειμένου να επουλωθούν “πληγές” που άνοιξαν από το καιρικό φαινόμενο «Θάλεια» σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων».