Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Δευτέρα 23/5 - Τα θέματαΣυνεδριάζει το  Δημοτικό  Συμβούλιο του  Δήμου Κύμης - Αλιβερίου  την Δευτέρα 23 Μαΐου 18:30 μ.μ,   δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.
Η πρόσκληση που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Δ.Σ κ. Γεώργιος Ζέρβας, αναλυτικά :

Παρακαλείσθε όπως συμμετέχετε στην τακτική  συνεδρίαση   του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, που θα πραγματοποιηθεί, στην αίθουσα  του δημοτικού καταστήματος Κριεζών της Δ.Ε. Δυστίων ( Αρ. αποφ.210/2014), υβριδικά{ δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης}  ( ΦΕΚ Β΄2137/30-4-22),  την  Δευτέρα  23 Μαΐου  2022 με ώρα έναρξης 18:30 μ.μ, προκειμένου να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε για τα παρακάτω   θέματα   της  ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των χώρων και του ανταλλάγματος μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης για τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και με δημοπρασίας λήξης 31-12-2022.

 2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οφειλών της πρώην επιχείρησης  με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Υ.Α.Κ» προς τα ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ. , όπως  περιγράφονται στην έκθεση των  ορκωτών  ελεγκτών συν τυχόν προσαυξήσεις, έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών.

 3. Λήψη απόφασης περί απόφασης αποδοχής των οφειλών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο ΑΝ.Ε.ΔΗ.Κ., προς τα ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ. ,όπως περιγράφονται στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, συν τυχόν προσαυξήσεις, έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών.

 4. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οφειλών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.ΑΝ.Α.Ε.», προς τα ασφαλιστικά ταμεία  και Δ.Ο.Υ. , όπως περιγράφονται στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, συν τυχόν προσαυξήσεις ,έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών και από Τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις .

 5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οφειλών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Δ.» προς τα ασφαλιστικά ταμεία  και  Δ.Ο.Υ. , όπως περιγράφονται στις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών, συν τυχόν προσαυξήσεις, έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών και από τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις.

 6. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οφειλών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Κ.» προς τα ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ., όπως περιγράφονται στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, συν τυχόν προσαυξήσεις, έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών.

 7. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των οφειλών πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Π.Α.Τ», προς τα ασφαλιστικά ταμεία και Δ.Ο.Υ. ,όπως περιγράφονται στην έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, συν τυχόν προσαυξήσεις, έως και την ημέρα που θα πραγματοποιηθεί η ρύθμιση των οφειλών.


 1. Λήψη απόφασης περί Καθορισμού Κωδικών Αριθμών Δαπανών Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 Δεκτικών σε εντάλματα προπληρωμής.


 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’αριθμ. 4/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο κατανομής πίστωσης ποσού 87.700,00€ στις σχολικές επιτροπές του Δήμου “για λειτουργικές δαπάνες σχολείων” (Β’ κατανομή 2022). 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της υπ’αριθμ. 5/2022 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: « Παραχώρηση αιθουσών Σχολείων, προαύλιων χώρων για τις ανάγκες συνδέσμων, συλλόγων, φορέων του Δήμου μας για : “ Πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, Πολιτιστικές εκδηλώσεις – δρώμενα, προγράμματα εκπαίδευσης, Εξετάσεων, εκμάθησης, χρήσεις κοινής ωφέλειας”».   


 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  έτους 2021. 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης για «Προσθήκη καθ’ ύψος Α’ ορόφου και περιτοίχιση αγροτεμαχίου», στη θέση Πούσι Δημάκη εκτός των ορίων του οικισμού Δύστου της Τ.Κ. Δύστου, της Δ.Ε. Δυστίων, του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου ιδιοκτησίας :Ευαγγελίας του Αθανασίου .

 2. Λήψη απόφασης περί χορήγησης βεβαίωσης ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας Ντανιέλας-Μιόριτσα Παουλέσκου βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων του οικισμού Μεντουλίου της ΤΚ Καλημεριάνων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.


 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης βεβαίωσης ότι η κτιριακή Εγκατάσταση ιδιοκτησίας του κ. Βαλκάνου Ιωάννη βρίσκεται εντός της ζώνης των 800 μέτρων του Οικισμού Μονοδρύου της Δ.Ε.Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου. 1. Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης για απαλλαγή εισόδου-εξόδου σε κτιριακή Εγκατάσταση με τίτλο «Κτίριο Επαγγελματικής Χρήσης με σκοπό την Μεταποίηση-Συσκευασία-Αποθήκευση Σαλιγκαριών» επί Ανώνυμης Δημοτικής Οδού εντός της Ζώνης των 800μ του Οικισμού Μονοδρύου της Δ.Ε.Κονιστρών του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην θέση «Πουργιάνικα» η «Δράκου» η «Τάσου» η «Πλατύδρομος», φερόμενης ιδιοκτησίας του κ.Βαλκάνου Ιωάννη.


 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εισόδου-εξόδου σε κτιριακή Εγκατάσταση με τίτλο « Νέο Διώροφο Προκάτ Εργαστήριο Επεξεργασίας – Ξήρανσης Σύκων – Αγροτικών Προϊόντων » επί  της Κύριας  Οδού   Μεντούλης – Πλατάνα    εντός ζώνης 800μ  του Οικισμού Μεντούλης της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, φερόμενης  ιδιοκτησίας της κας Ντανιέλας – Μιορίτσα Παουλέσκου .


 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, στην Κοινότητα Αγίου Λουκά της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στην κ.ANYUTA ZINUHOVA – ZIGIS.


 1. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση τραπεζόκαθισμάτων, στην οδό Λεμπέση και Τάτλα γωνία της Δ.Ε. Ταμυνέων του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, στην κ. Αντωνίου Χρυσούλα. 1. Λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας θέσης στάσης – στάθμευσης στην Κοινότητα Κύμης.

                                                          

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης , είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικής  μάσκας, κατά  της διασποράς της πανδημίας,  covid-19.

                                                                                                                                               Ο Πρόεδρος


                      Ζέρβας Γεώργιος