Το Σωματείο Αλληλοβοήθειας Επιμελητηρίου Εύβοιας και ο Δήμος Σκύρου υλοποίησαν με επιτυχία δωρεάν Μαστογραφικούς Ελέγχους Με την μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή των γυναικών, ολοκληρώθηκε η από κοινού πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Εύβοιας, του Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.) και του Δήμου Σκύρου, για την διενέργεια Δωρεάν Μαστογραφικών Ελέγχων στη νήσο Σκύρο, οι οποίοι υλοποιήθηκαν με την πολύτιμη πάντοτε, συνεργασία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.
 Κατά τη διάρκεια των Μαστογραφικών Ελέγχων που διενεργήθηκαν στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου στις 19, 20 & 21 Μάϊου, εξετάστηκαν συνολικά 82 γυναίκες που λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων, κοινωνικών δυσκολιών ή και λόγω αντικειμενικών δυσχερειών εξέτασης στα νοσοκομεία δεν είχαν πρόσβαση ή αδυνατούσαν να υποβληθούν σε Μαστογραφικό έλεγχο. 
 
Στο πλαίσιο της επιτυχούς υλοποίησης της πρωτοβουλίας, το Επιμελητήριο Εύβοιας και το ΣΑΜΕΕ, απευθύνουν δημόσιες θερμές ευχαριστίες, στο Δήμο Σκύρου, στην ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΝΕ), στο Περιφερειακό Πολυδύναμο Ιατρείο Σκύρου (Π.Π.Ι.Σ.), στην Αντικαρκινική Εταιρεία και στο ιατρικό προσωπικό που διενήργησε τους ελέγχους.   
 
Την όλη πρωτοβουλία υποστήριξαν και συντόνισαν καθ΄ όλη την διάρκεια της ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Ανδρέας Μώρος και ο Πρόεδρος του ΣΑΜΕΕ κος Θεοδόσης Γεωργουλόπουλος