Εορταστικός Εσπερινός του εξωκλησιού του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Λίμνη Δύστου



Εορταστικός  Εσπερινός και Αρτοκλασία πραγματοποιήθηκε στο  εξωκλήσι  του  Αγίου  Ιωάννη του  Θεολόγου στη Λίμνη Δύστου, το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μαΐου.
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ή Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ήταν κατά την παράδοση ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού. Είναι ο συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου της Καινής Διαθήκης και ένας από τους τέσσερις Ευαγγελιστές.
Ο Ιωάννης θεωρείται ως ο Άγιος Προστάτης της καρδιάς και των καρδιοπαθών. Η μνήμη του εορτάζεται στις 8 Μαΐου και η Μετάσταση του στις 26 Σεπτεμβρίου.