Με απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Χαλκίδας Φλουρή απαγορεύται η στάθμευση και στάση σε τμήμα της οδού Τζιαρτίνι στη Χαλκίδα αυτό το Σάββατο 21/5

 


 Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Χαλκίδας Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος εξέδωσε απόφαση έχοντας υπόψη: 

α) Το Α.Π.:1833/12-04-2022 Έγγραφο ΟΛΝΕ Α.Ε. 

 β) Το Α.Π.:2508/19-05-2022 Έγγραφο ΟΛΝΕ Α.Ε. 

 γ) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57 Α/99) «Κύρωση του κώδικα οδικής   κυκλοφορίας». 

  

1. Απαγορεύουμε τη στάση και τη στάθμευση παντός τροχοφόρου οχήματος επί της οδού Τζιαρντίνι που περιλαμβάνεται στη χερσαία ζώνη λιμένος και συγκεκριμένα από το ύψος του Κ.Υ.Ε. ‘’LA FIAMMA’’ έως και του Κ.Υ.Ε. ‘’AURORA’’ . 

2. Η ως άνω απαγόρευση ισχύει από τις 06:00 π.μ. του Σαββάτου 21-05-2022 έως τις 17:30 μ.μ.

3. Τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση αυτή να γίνουν ευρέως γνωστά με ανακοίνωση τύπου.