Δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης βλαβών στη θέση «Μπάσαλες» Σκύρου

 


 Ένα σημαντικό βήμα πριν τη συμβασιοποίηση και εκκίνηση ενός μεγάλου έργου οδικής
ασφάλειας για τη Σκύρο πραγματοποιήθηκε τις μέρες αυτές. Το έργο αφορά στην
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΥΡΟΣ- ΛΙΝΑΡΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΑ
ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 6/2/2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ», προϋπολογισμού €3.500.000 (με ΦΠΑ). Συγκεκριμένα,
ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του έργου και η ανάδειξη μειοδότη, κατόπιν
της οποίας ακολουθεί το στάδιο του προσυμβατικού ελέγχου, η υπογραφή σύμβασης
και η έναρξη των εργασιών.

Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση της κατολίσθησης που εκδηλώθηκε μετά το
έτος 2004, αλλά και το έτος 2019 κατόπιν έντονων βροχοπτώσεων, εφαπτομενικά της
παραλιακής ζώνης και σε απόσταση ενός χιλιόμετρου περίπου νοτιοανατολικά της
πόλης της Σκύρου στη θέση «Μπάσαλες», καθώς και η μόνιμη εξασφάλιση της κείμενης
επαρχιακής οδού που ενώνει τη Χώρα Σκύρου με τα Μαγαζιά.

Συγκεκριμένα, τα είδη των τεχνικών λύσεων που προτείνονται να κατασκευαστούν από
τη μελέτη, αντιμετωπίζουν τη σταθεροποίηση του ανάντη και κατάντη πρανούς, καθώς
και την επιρροή της διάβρωσης στον πόδα της κατολίσθησης και είναι τα εξής:

  •  Κατασκευή πασσαλότοιχου στο εξωτερικό όριο της οδού, σε μήκος περίπου 100

μέτρων

  •  Κατασκευή δικτύου τάφρων τριγωνικής διατομής για τη διευθέτηση της

επιφανειακής απορροής

  • Κατασκευή τοίχου ανάσχεσης καταπτώσεων στο ανάντη τμήμα της οδού και

στη βάση του απότομα διαμορφωμένου πρανούς

  •  Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής
  •  Κατασκευή λιθορριπής προστασίας ποδός
  •  Λοιπές εργασίες επανακατασκευής του οδοστρώματος και επιδιορθώσεων

βλαβών της Επαρχιακής οδού Σκύρος - Λιναριά

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε σχετικά: «Η διαχρονική
αδυναμία αλλά και η συνεχής πίεση από ακραία καιρικά φαινόμενα στις οδικές υποδομές
της Π.Ε. Εύβοιας, θέτουν τα έργα οδικής ασφάλειας ως κορυφαία προτεραιότητα τόσο
στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όσο και στη δίκαιη και
συνεχή διεκδίκηση από την Περιφερειακή Αρχή του Φάνη Σπανού των απαραίτητων
πιστώσεων. Η ξεχωριστή μας Σκύρος δικαιούται, και εργαζόμαστε για να έχει, ένα
σύγχρονο, ασφαλές και φιλικό προς τους κατοίκους και τους χιλιάδες κάθε χρόνο
επισκέπτες της, οδικό δίκτυο. Το μεγάλο αυτό έργο σε ένα κομβικό για εκείνη σημείο,
έρχεται να υπηρετήσει αποφασιστικά και με οριστικό τρόπο ακριβώς αυτόν τον
συνολικό μας σχεδιασμό.»