Δωρεάν μαστογραφικός έλεγχος στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ν. Μώρος» στην ΚάρυστοΗ Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) πραγματοποιεί μία σειρά από δωρεάν μαστογραφικούς ελέγχους, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία (ΕΑΕ), στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες-Μέλη της.
 
Την Τρίτη 21 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Καρύστου, η ΕΛΟΠΥ και η εταιρεία «Blue Farm Ιχθυοκαλλιέργειες» θα προσφέρουν δωρεάν μαστογραφίες, στη μονάδα κινητού μαστογράφου της ΕΑΕ, σε όλες τις κατοίκους του Δήμου Καρύστου. Ο δωρεάν προληπτικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Γυμναστήριο «Ν. Μώρος».