Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και έργα ΑΣΠΗΕ στην Κεντρική Εύβοια και στη Σκύρο

 


Γιατί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την Εύβοια και την Σκύρο δεν έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από το ΥΠΕΝ, ενώ εξελίσσεται δημόσια διαβούλευση με καταληκτική ημερομηνία την 20 η Ιουλίου για τα τεράστια έργα ΑΣΠΗΕ Κεντρικής Εύβοιας («ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΣΠΗΕ) ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΓΑΚΙΑ», ΤΗΣ Δ.Ε. ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW, ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΜΠΛΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΔΙΡΦΥΩΝ & ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 67,2 MW , ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΡΕΤΡΙΑΣ, ΑΜΑΡΥΝΘΙΩΝ & ΔΙΡΦΥΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 88,2 MW ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΚΡΑΒΕΣ» ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 63 MW ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ, ΕΡΕΤΡΙΑΣ & ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΩΝ») και για το όρος Κόχυλας της Σκύρου(Έως τις 9 -08);

Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες :

Η οδηγία για τους οικοτόπους 92/43/ΕΟΚ θέσπισε το δίκτυο Natura 2000, ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών, αποτελούμενο από Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Οι στόχοι διατήρησης θα έπρεπε να καθορίζονται ειδικά, συγκεκριμένα, δεσμευτικά και επίσημα για τον κάθε προστατευόμενο τόπο. Τα μέτρα διατήρησης θα μπορούσαν να θεωρηθούν επαρκή, μόνον όταν θα διασφαλιζόταν ότι εκπληρώνουν τους στόχους διατήρησης που θα είχαν τεθεί (καταυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι κάθε έργο -δημόσιο ή ιδιωτικό- δεν βλάπτει αυτό που θα έπρεπε να διατηρηθεί).

Στις 25 Ιουλίου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα.Υπάρχει η καταδικαστική απόφαση της 17 ης Δεκεμβρίου 2020 του Δικαστηρίου της ΕΕ (C-849/19, για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) και την ολοκλήρωση και εφαρμογή Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών,  που  θα καταλήξουν στα μέτρα διατήρησης των περιοχών με Προεδρικά Διατάγματα και Διαχειριστικά Σχέδια, για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών γεγονός που αποτελούσε εκκρεμότητα από το 2012)

 Το ΥΠΕΝ προχώρησε σε δύο διεθνείς ανοικτούς διαγωνισμούς με τίτλους:

1. «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» και

2. «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura2000».

Σκοπός ήταν η θεσμική θωράκιση όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Το έργο αναμένονταν να συμβάλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, καθώς περιλαμβάνει τόσο την εκπόνηση των ΕΠΜ για το σύνολο των περιοχών Natura της χώρας, όσο και τη σύνταξη σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων για τη θεσμοθέτηση των προστατευόμενων περιοχών αλλά και την εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του ελληνικού δικτύου Νatura 2000. Τα προεδρικά διατάγματα θα καθορίζουν τις ζώνες προστασίας, τις επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες σύμφωνα με το Ν. 4685/2020, (κεφ. Δ ΖΩΝΕΣ ΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, αρθρ.44. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ζώνες απόλυτης προστασίας της φύσης ή σε ζώνες προστασίας της φύσης).

Οι ΕΠΜ πράγματι εκπονήθηκαν ανά περιοχή (για 11 περιοχές) έστω και με μεγάλη καθυστέρηση. Κάποιες από αυτές έχουν ολοκληρωθεί πλήρως και κάποιες όχι. Έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τρεις ΕΠΜ τον Δεκέμβριο του 2021 (Αν. Κρήτη, Έβρος και Ροδόπη, Ν. Πελοπόννησος).

ΓΙΑΤΙ Η ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΚΥΡΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΝΩ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΠΜ ΤΟΥ ΥΠΕΝ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΝ 20 Η ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΡΓΑ ΑΣΠΗΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΚΟΧΥΛΑΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ( ΕΩΣ ΤΙΣ 09-08); ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ,ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΜ.