Κεντρικός Λιμενάρχης Εύβοιας Κ. Φλουρής : «Ευαισθητοποίηση του πολίτη σε θέματα Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος»1. Όπως σας είναι γνωστό, η 5ηΙουνίου έκαστου έτους έχει ορισθεί ως η ημέρα εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας  Περιβάλλοντος για τις Χώρες - Μέλη του Ο.Η.Ε, με απώτερο στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση  και ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών και ιδιαίτερα της νεολαίας. 2. Ο εορτασμός αυτός έχει ως σκοπό να μας υπενθυμίσει ότι ο καθένας από τη θέση του, αλλά και όλοι μαζί σαν  σύνολο οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος  από τους κινδύνους που το απειλούν. 

3. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε λόγω αρμοδιότητας σε ενέργειες ευαισθητοποίησης των  Δημοτών - μαθητών διοργανώνοντας παράλληλα εκστρατείες καθαρισμού των παραλιών της δικαιοδοσίας σας, κινούμενοι στο πνεύμα προγενέστερων σχετικών εγγράφων μας, καθώς και στην κατά κρίση σας ανάληψη  πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στη συνολική προσπάθεια της κοινωνίας να διαχειρισθεί τους πόρους που  κατέχει και γενικότερα στην υιοθέτηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης στη Χώρα μας.  

4.Λ/Τ και Λ/Σ υπαγωγής μας, όπου κοινοποιείται το παρόν, να μεριμνήσουν για ανάλογες ενέργειες προς τους  φορείς - συλλόγους - σωματεία κλπ των περιοχών ευθύνης τους στα πλαίσια και των ανωτέρω σχετικών,  αναφέροντας στην Υπηρεσία μας σχετικά. 

5. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης παρακαλούνται στα πλαίσια του δυνατού, όπως προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις/  δημοσιεύσεις μηνύματος κ. Υπουργού, στα επόμενα φύλλα κυκλοφορίας τους, για την ευρύτερη ενημέρωση, καθώς  και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.- 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ 

 Αντιπλοίαρχος Λ.Σ. ΦΛΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

κ. Γιάννη ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

05 Ιουνίου 2022 

 Έλληνες Ναυτικοί, 

 η 5ηΙουνίου έχει καθιερωθεί ως «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» από τα μέσα της  δεκαετίας του 1970 σε όλες τις Χώρες- Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αποτελώντας  ημέρα μνήμης του καθήκοντός μας απέναντι στο Περιβάλλον και του χρέους μας απέναντι στη  Φύση. 

 Η συγκεκριμένη επετειακή ημερομηνία θέτει τον καθένα μας ενώπιον των ευθυνών του και  αποκτά για τα μέλη της ναυτικής μας οικογένειας ιδιαίτερο βάρος, αφού για τον Έλληνα ναυτικό  η θάλασσα αποτελεί κυριολεκτικά τον φυσικό του περίγυρο και συνάμα το χώρο του μόχθου και  της κοινωνικής του προσφοράς. 

 Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εξοπλίζοντας με νέα σύγχρονα μέσα την  αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και σε συνεργασία με τους  συναρμόδιους Κρατικούς και Ιδιωτικούς Φορείς, συμπαραστέκεται στην κοινή προσπάθεια των  ανθρώπων της θάλασσας για τη διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αναβάθμισή  του.  

 Τα πλοία στα οποία εργάζεστε διαθέτουν σήμερα τον απαραίτητο εξοπλισμό ελαχιστοποίησης  της επιβάρυνσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η επιμελής από εσάς τήρηση των  προβλεπόμενων διαδικασιών χρήσης και λειτουργίας του, αποτελεί στοιχειώδη προϋπόθεση  προστασίας της θάλασσας και των ακτών.  

 Με την συνεχή σας εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες, και την πιστή εφαρμογή από μέρους σας  της διεθνούς και εθνικής περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας, παραδειγματίζετε με τη στάση σας  και αποδεικνύετε έμπρακτα τον σεβασμό σας προς το υγρό στοιχείο, τη θαλάσσια ζωή και τον  ενάλιο πλούτο της Χώρας μας.  

 Σας χαιρετώ και σας εύχομαι καλά ταξίδια, υγεία και ευημερία στις οικογένειές σας. 

 ΥΠΟΥΡΓΟΣ