Παράταση έως τις 15 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών

 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώθηκε η χορήγηση παράτασης για την υποβολή αντιρρήσεων επί του περιεχομένου των δασικών χαρτών για 45 ημέρες. 

Η δοθείσα παράταση αφορά στους δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν εντός του 2021 για τους οποίους η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων εξέπνευσε στις 31 Μαΐου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 15η Ιουλίου 2022.

Η Αντιπεριφερειάρχης Ορεινής - Δασικής Πολιτικής και Κτηνοτροφίας κα. Κατερίνα Καλαντζή προτρέπει όλους τους πολίτες που δεν πρόλαβαν εγκαίρως να υποβάλουν αντιρρήσεις ή που αντιμετώπισαν πρόβλημα στην χρήση της πλατφόρμας του Κτηματολογίου, να εκμεταλλευτούν την τελευταία ευκαιρία και να κάνουν χρήση του δικαιώματος που τους δίδεται από τον νόμο.