Πρόεδρος Οξυλίθου Κλαίρη Κατσαρή: " Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων... χθες "


Η Πρόεδρος του Οξυλίθου Κλαίρη Κατσαρή ακούραστη, δεν παύσει να διεκδικεί τα αυτονόητα από την δημοτική διοίκηση . Για ακόμη μια φορά χτυπάει τον κώδωνα του κινδύνου, εν όψη του φόβου που ελλοχεύει για τα αυξημένα συμβάντα πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο .
Σε ενημέρωση προς τους δημότες της κοινότητάς της αναφέρει :
"Δικαιολογημένα όλοι σας αγωνιάτε για τη μη συντήρηση των αγροτικών δρόμων.
Οι φωτιές σκάνε δίπλα μας συνεχώς και μεις είμαστε με κλεισμένους αδιάβατους αγροτικούς δρόμους.
Και μεις πιο πολύ από εσάς αγωνιούμε και διεκδικούμε .
Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το δήμο και με όλους όσους συνεργάζονται και είναι δίπλα στο χωριό μας και στα αυτονόητα δίκαια αιτήματα μας , και άμεσα τις επόμενες μέρες έχουμε τη διαβεβαίωση πως θα ξεκινήσουμε την αποκατάσταση δρόμων που θα έπρεπε να είχε γίνει χθες."