Σπανός - Κελαϊδίτης : Ξεκινούν έργα στο δίκτυο Καλαποδίου και σε Τριάδα Μακρυμάλλη Μακρυκάπα της Π.Ε. Εύβοιας


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την σύμβαση κατασκευής δύο ακόμη έργων αποκατάστασης υποδομών, από τα έργα συνολικού προϋπολογισμού 57.900.000€, τα οποία αιτήθηκε, δημοπράτησε και θα εκτελέσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μετά τις καταστροφές που προκάλεσε το καιρικό φαινόμενο “Θάλεια” στην Π.Ε. Εύβοιας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά την αρχική δημοπράτηση του έργου, προέκυψε ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό έκπτωσης. Κρίθηκε ορθό, και αποφασίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή, με όρους χρηστότητας στη διαχείριση των δημοσίων πόρων, να επαναληφθεί η διαδικασία κατά τα οριζόμενα στον Νόμο.

Πρόκειται για τα ακόλουθα έργα:

1. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ», προϋπολογισμού 1.860.000 € με ΦΠΑ. Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των βλαβών, που έχει υποστεί το δίκτυο του Καλαποδίου, σε μια περιοχή που εκτείνεται κατά μήκος του ποταμού Λήλαντα, περίπου δύο χιλιόμετρα βορειότερα από τη Γέφυρα Αφρατίου, μέχρι το εναρκτήριο σημείο του δικτύου του Καλαποδίου, πλησίον του οικισμού Πούρνος, και εκτείνεται σε ένα μήκος περίπου 10 χλμ.

Μετά την επαναδημοπράτηση του έργου, κηρύχθηκε ανάδοχος, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 41,8%. Έτσι, το κόστος του έργου μειώθηκε στα 876.585,29 €, χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 18 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.

2. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ, ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ», προϋπολογισμού 1.860.000 € με ΦΠΑ. Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η άρση προσχώσεων, οι καθαρισμοί και η αποκατάσταση βλαβών των τεχνικών έργων των ρεμάτων της περιοχής των οικισμών Τριάδα, Μακρυμάλλη και Μακρυκάπα.

Μετά την επαναδημοπράτηση του έργου, κηρύχθηκε ανάδοχος, ο οποίος προσέφερε έκπτωση 66,12%. Έτσι, το κόστος του έργου μειώθηκε στα 514.082,60€, χωρίς ΦΠΑ. Η συνολική προθεσμία για την εκτέλεση του έργου ορίζεται σε 18 μήνες, από την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής.

Με αφορμή την υπογραφή των συμβάσεων κατασκευής, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Μετά το έργο αποκατάστασης της γέφυρας Πισσώνα, ξεκινούν εργασίες πλέον και για την αποκατάσταση βλαβών, που προκλήθηκαν από το καιρικό φαινόμενο “Θάλεια”, στο δίκτυο Καλαποδίου και στα τεχνικά έργα ρεμάτων των οικισμών Τριάδα, Μακρυμάλλη και Μακρυκάπα.»

Πρόκειται για τις δύο τελευταίες χρονικά παρεμβάσεις από τα έργα αποκατάστασης συνολικού ύψους 58 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία σχεδιάσαμε, τους εξασφαλίσαμε πόρους και πλέον εκτελούνται για να θωρακιστεί ο τόπος μας από πλημμυρικά φαινόμενα».

Ακολούθως, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γιώργος Κελαϊδίτης δήλωσε: «Η χωρίς προηγούμενο επιχείρηση αποκατάστασης υποδομών και αντιπλημμυρικών έργων  στους δυο πλημμυροπαθείς από το ακραίο φαινόμενο “Θάλεια” Δήμους μας, συνεχίζεται παρά τη γενικότερη δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία με πείσμα, προγραμματισμό και συνέπεια. »  

Μέσα από τα δυο νέα αυτά υποέργα, χτίζουμε περαιτέρω τη θωράκιση οικισμών και αγροτικών περιοχών ενώ παράλληλα επενδύουμε σε εγγειοβελτιωτικές υποδομές, έργα κρίσιμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που βρίσκεται ήδη μπροστά μας».