Στην 91η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ η Αλεξάνδρα Θαλασσινού Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης Περιφέρειας Κύμης

 

Κριτική των πεπραγμένων της τελευταίας καταστροφικής τριετίας, άσκησε η Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Κύμης κα Αλεξάνδρα Θαλασσινού, αντιπρόσωπος με το αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών, σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου, στην 91η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ.