Άριστη και αποδοτική η συνεργασία των προέδρων Ανδρωνιάνων και Πύργου Κύμης - Κοτσής και Στοφόρος σε κοινή πορεία βελτίωσης του τόπου

 Συνεχίζουν να συνεργάζονται άψογα και να εργάζονται ακούραστα με αγάπη για τον τόπο τους, τις κοινότητες Ανδρωνιάνων και Πύργου, οι πρόεδροι Στοφόρος και Κοτσής. Η αγάπη τους για τον τόπο τους φαίνεται να τους ενώνει και να αποδίδει, έργα.

Μετά τον καθαρισμό του μύλου Σαντά και τα μονοπάτια που οδηγούν σε αυτόν, σειρά πήραν οι εργασίες για την βελτίωση των κοινών αγροτικών δρόμων που συνδέουν τις δύο κοινότητες Πύργου και Ανδρωνιάνων στην τοποθεσία Αγ. Τριάδα, Kουβελάρη. Στην προσπάθειά τους και στο πολύ καλό αποτέλεσμα συνέβαλε η άριστη δουλειά του χωματουργού Ευάγγελου Μανδράκα.

Να επισημάνουμε πως το μηχάνημα έργου είναι μισθωμένο από το Δήμο. Συνεχίζουμε με αγάπη για τον τόπο μας