Πρόσκληση Συνεδρίασης της Κοινότητας Κύμης - Τα θέματα που θα συζητηθούν

Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Κύμης που θα πραγματοποιηθεί στις  18/07/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00  ανακοίνωσε ο πρόεδρος της κοινότητας  κ. Άγγελος Μαργέλης. Κατά τη συνεδρίαση θα συζητηθούν για τη λήψη αποφάσεων τα παρακάτω θέματα :

 

1.   Ενημέρωση περί  εκδηλώσεων «Καλοκαίρι-2022» και  ορισμός αρμοδιοτήτων με έγκριση ή μη από Συμβούλιο.

       Διευκρινίζεται ότι ουδεμία ενέργεια  υλοποιείται χωρίς την έγκριση με απόφαση του Συμβουλίου. Η Ανεξάρτητη Σύμβουλος κ. Κουτέλου, αρμόδια για το αντικείμενο,  καθώς και κάθε άλλος που θα καταθέσει πρόταση για κάποια εκδήλωση, θα πρέπει να καταθέσει      ακριβή ημερομηνία, χώρο εκδήλωσης και κόστος για κάθε μία ξεχωριστά, προκειμένου να εγκριθούν ή όχι από το Συμβούλιο και η Κοινότητα θα προβεί στην έκδοση   σχετικής απόφασης. Πρόταση που δεν θα καλύπτει τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις δεν θα εγκριθεί. 

2.    Έγκριση υποβολής αιτήματος διάθεσης χώρου για ανάγκες Κοινότητας Κύμης. Παρουσίαση του θέματος  από Πρόεδρο Κοινότητας για λήψη απόφασης.  (Γεωργικόπουλου & Ιδρύματος Αγίου Νικολάου).

3.           Τοποθέτηση Φορτιστών Ηλεκτρικών Οχημάτων. Ενημέρωση από Αντιδήμαρχο ΔΕ Κύμης περί του αντικειμένου και ενημέρωση περί πρότασης από Πρόεδρο Κοινότητας Κύμης.

4.     Τοποθέτηση  από Αντιδήμαρχο Δ.Ε. κατά την κρίση του.

5.     Ενημέρωση από Πρόεδρο για τα πεπραγμένα  περί των μέχρι τώρα εκδηλώσεων από την προηγούμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου μέχρι σήμερα.