Σε λειτουργεία η ειδική ράμπα για ΑΜΕΑ "Seatrac" στον Κάμπο Αλιβερίου

 Η ειδική ράμπα "Seatrac" εγκαταστάθηκε στον Κάμπο Αλιβερίου ως βοηθητικός εξοπλισμός ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στη θάλασσα. 
Κύριος στόχος της δημιουργίας της, είναι να δώσει στα ΑΜΕΑ την ευκαιρία να απολαύσουν με αυτονομία και αξιοπρέπεια μια δραστηριότητα όπως το κολύμπι.