Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) που επρόκειτο να γίνει σήμερα Δευτέρα 4/7ου, αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την  Πέμπτη  7  Ιουλίου  2022  και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας  (Φαρμακίδου 15 – 1ος όροφος ) και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ  1ο : 5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΘΕΜΑ 2o : ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΚΟΣΙ  (20)  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΟΑΠΠΕΧ 

ΘΕΜΑ 3ο: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022

ΘΕΜΑ 4o: ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ