Υγειονομική κάλυψη της ετήσιας δράσης "Ποδηλατική ανάβαση στον Αγ. Ιωάννη το Ρώσο" από το Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας

Την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022 Εθελοντές Σαμαρείτες του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Χαλκίδας, κάλυψαν υγειονομικά την ετήσια δράση "Ποδηλατική ανάβαση στον Αγ. Ιωάννη του Ρώσο'', κατόπιν αιτήματος του συλλόγου "Ποδηλάτες Χαλκίδας".
Οι Εθελοντές του Τμήματος με τον κατάλληλο υγειονομικό εξοπλισμό βρίσκονταν σε πλήρη ετοιμότητα να αναλάβουν και να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό προέκυπτε κατά τη διάρκεια της ανάβασης
Η δράση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες όπου χρειάστηκε.