Το Δημοτικό σχολείο Δύστου εντάχθηκε στο Διεθνές δίκτυο World's Largest Lesson

 


Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Bravo Schools 2022, μας εντάσσει στο διεθνές σχολικό δίκτυο του World's Largest Lesson και στο Δίκτυο Σχολείων Πρεσβευτών για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους in Αction SDGs Schools Club.

Θυμίζουμε πως το σχολείο μας συμμετείχε στον διαγωνισμό, με την εργασία και το Παραμύθι για τη λίμνη του Δύστου!
Συγχαρητήρια, ακόμη μια φορά, στα παιδιά μας!